Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Διαφωνεί το ΣτΕ με εξομοίωση πτυχίων ΑΕΙ και ΤΕΙ

Διαφωνεί το ΣτΕ με εξομοίωση πτυχίων ΑΕΙ και ΤΕΙ

17


«ΟΧΙ» στην εξομοίωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των Τεχνικών Επαγγελματικών Ιδρυμάτων ΤΕΙ με εκείνα των πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ΑΕΙ , λέει η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας H Ολομέλεια του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου έκρινε παράνομο το Προεδρικό Διάταγμα του 1994, με το οποίο έγινε η σχετική εξομοίωση.


Σύμφωνα με την απόφαση του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου, «το διάταγμα αυτό είναι παράνομο και αντισυνταγματικό, δεδομένου ότι δεν καθορίζει κατάλογο ειδικών επαγγελματικών αρμοδιοτήτων που μπορούν να έχουν οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ.


Μπορεί να υπάρχει μερική αλληλοκάλυψη επαγγελματικών αρμοδιοτήτων μεταξύ πτυχιούχων ΤΕΙ και ΑΕΙ, αλλά δεν υπάρχει πλήρης αλληλοκάλυψη επαγγελματικών αρμοδιοτήτων. Δηλαδή, μπορεί οι απόφοιτοι των ΤΕΙ να καλύπτουν μέρος των επαγγελματικών αρμοδιοτήτων των αποφοίτων των ΑΕΙ, όχι όμως συλλήβδην τις επαγγελματικές αρμοδιότητες που έχουν οι απόφοιτοι των ΑΕΙ.


Το Σύνταγμα επιβάλλει σαφή διαχωρισμό μεταξύ ΑΕΙ και ΤΕΙ. Η συνταγματική απαγόρευση εξομοίωσής τους δεν μπορεί να καταστρατηγηθεί με την παράταση του χρόνου σπουδών (πέραν της 3ετίας) και την αλλοίωση του προγράμματος σπουδών ούτε με τη χορήγηση επαγγελματικών δικαιωμάτων, που εξομοιώνουν πλήρως τους πτυχιούχους των ΤΕΙ με των ΑΕΙ.


Η απόφαση εκδόθηκε ύστερα από προσφυγή που είχε καταθέσει, το 1994, ο εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ΤΕΕ και ζητούσε να κυρωθεί ως αντισυνταγματικό το Π.Δ. 318/1994, με το οποίο καθορίσθηκαν τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των, για πρώτη φορά (τότε), ιδρυθέντων τριών Τμημάτων των ΤΕΙ (Πολιτικών Δομικών Εργων), Πολιτικών Εργων Υποδομής, Τοπογραφίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών).


Το ΤΕΕ υποστηρίζει ότι γίνεται έμμεση καταστρατήγηση του διαχωρισμού των ΑΕΙ και ΤΕΙ, με συνέπεια να επέρχεται πλήρης εξομοίωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των ΤΕΙ με εκείνα των πτυχιούχων των ΑΕΙ. Επίσης, ότι η εξομοίωση αυτή οδηγεί σε ουσιαστική ισοτιμία των χορηγουμένων πτυχίων, ως τίτλων απαραίτητων για την άσκηση επαγγέλματος.


Σημειώνεται ότι με το Π.Δ. παρέχεται η δυνατότητα στους αποφοίτους των ΤΕΙ να εκπονούν μελέτες, να επιβλέπουν και να κατασκευάζουν δημόσια και ιδιωτικά έργα και να έχουν δικαίωμα υπογραφής, αντίστοιχο με εκείνο που έχουν οι απόφοιτοι των ΑΕΙ.

Πηγή: Ναυτεμπορική