Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Διάλεξη στο Πανεπιστήμιο από τον Ανδρέα Κουτούπη

Διάλεξη στο Πανεπιστήμιο από τον Ανδρέα Κουτούπη

21ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔΙΑΛΕΞΗ στην Aίθουσα Α του κτιρίου “Αδ. Κοραή” διοργανώνεται την Τετάρτη, 9 Μαρτίου στις 8.00 μ.μ., από το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών με ομιλητή τον Ανδρέα Κουτούπη.
Θέμα της ομιλίας: “Εταιρική Διακυβέρνηση, Διαχείριση Επιχειρηματικών Κινδύνων και Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου.”
Ο κ. Κουτούπης είναι Διευθυντής Υπηρεσιών Eσωτερικού Eλέγχου & Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών “Price Waterhouse Coopers”.