Αρχική Νέα Τοπικά Πρόβλημα οι μεγάλες δανειακές υποχρεώσεις της ΝΕΛ

Πρόβλημα οι μεγάλες δανειακές υποχρεώσεις της ΝΕΛ

6


ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ τα 1.045 εκατ. ευρώ οι συνολικές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις των τεσσάρων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ακτοπλοϊκών εταιρειών, υποχρεώσεις που εμφανίζονται μειωμένες κατά 11% περίπου σε σχέση με τη χρήση του 2003 όταν έφθαναν στο ποσό των 1.176 εκατ. ευρώ.


Aν πάντως στις ακτοπλοϊκές εταιρείες προσθέσουμε και την εταιρεία συμμετοχών Attica Group, η οποία επενδύει σε ακτοπλοϊκές εταιρείες τότε το συνολικό ποσό των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της ελληνικής ακτοπλοΐας ξεπερνά το 1,7 δισ. ευρώ.


Οι υψηλές δανειακές υποχρεώσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών, παρά τη μείωση έστω και μικρή που εμφάνισαν σε σχέση με το προηγούμενο έτος είναι η μία «σταθερά» στη «συνάρτηση» που αποκαλείται «μελλοντική εικόνα της ακτοπλοΐας».


Η άλλη είναι η αδήριτη ανάγκη για νέα πλοία τα οποία είναι ένα ερώτημα με τι κεφάλαια θα αποκτηθούν και η τρίτη σταθερά είναι η πολυμετοχικότητα των περισσοτέρων εταιρειών.


Με βάση τα παραπάνω και με κυρίαρχη, μετά τις τελευταίες εξελίξεις την παρουσία του ομίλου Attica Group του κ. Περικλή Παναγόπουλου, στις τρεις από τις πέντε μεγάλες εταιρείες της ακτοπλοΐας (Hellenic Seaways με 11,6%, Μινωικές Γραμμές με 10,14% και Blue Star Ferries με 48,50%), όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά και τα σενάρια δίνουν και παίρνουν.

 Οι υψηλές δανειακές υποχρεώσεις είναι για μία ακόμη χρονιά το κοινό στοιχείο στους ισολογισμούς των εισηγμένων στο Χ.Α. ακτοπλοϊκών εταιρειών. Σε ό,τι αφορά στα υπόλοιπα μεγέθη η εικόνα διαφοροποιείται καθώς άλλες εμφανίζουν αύξηση εργασιών έστω και μικρή, άλλες μείωση ενώ επίσης άλλες έχουν να επιδείξουν σημαντική άνοδο της κερδοφορίας ενώ άλλες μικρότερη ή ακόμη και ζημίες.


ΝΕΛ


Ζημίες ύψους 5,696 εκατ. ευρώ σημείωσε στη χρήση του 2004 η εισηγμένη στο Χ.Α., Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου (ΝΕΛ) έναντι κερδών προ φόρων ύψους 3,019 εκατ. ευρώ στη χρήση 2003. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας εμφανίζεται μειωμένος στα 51,388 εκατ. ευρώ έναντι 57,370 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2003, ενώ οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας ανήλθαν στο τέλος του 2004 στα 116,871 εκατ. ευρώ έναντι 111,730 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2003.


Οι ζημίες της εταιρείας προήλθαν κυρίως από την πώληση του πλοίου «Μαρία G» αλλά και την πτώση του κύκλου εργασιών φαινόμενο που αφορά τις περισσότερες ακτοπλοϊκές εταιρείες. Πάντως η εν λόγω εταιρεία εμφανίζει αναλογικά τις υψηλότερες δανειακές υποχρεώσεις γεγονός που καθιστά αναγκαία τη στρατηγική ενίσχυσή της.


Οι άλλες Ακτοπλοϊκές Εταιρείες
ΑΝΕΚ


Η ΑΝΕΚ εμφάνισε στη χρήση 2004 κέρδη προ φόρων ύψους 4,592 εκατ. ευρώ έναντι 4,093 εκατ. ευρώ το 2003, δηλαδή σημείωσαν αύξηση κατά 12,19%. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 186,371 εκατ. ευρώ ελαφρώς αυξημένος κατά 8,5% σε σχέση με το 2003, έτος κατά το οποίο ανήλθε στα 171,767 εκατ. ευρώ.


Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας μειώθηκαν ελαφρώς στα 300,086 εκατ. ευρώ έναντι των 311,346 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης του 2003.


Το μεγάλο πρόβλημα πάντως της ΑΝΕΚ «ακούει» στο όνομα «συμμετοχές» σε άλλες εταιρείες μεταξύ των οποίων και η ΔΑΝΕ, για την οποία δεν εμφανίζεται μέχρι στιγμής κάποια λύση.


Πάντως τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 31,9 εκατ. ευρώ έναντι 35,2 εκατ. ευρώ το 2003. Η αύξηση των τιμών των καυσίμων καθώς και οι αυξημένες δαπάνες για συντήρηση των πλοίων επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό το κόστος εκμετάλλευσης των πλοίων.


Σημαντικά μειωμένα κατά 24,4% εμφανίζονται τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα από 17,45 εκατ. ευρώ το 2003 στα 13,191 εκατ. ευρώ στη χρήση 2004 ως αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας. Σε ενοποιημένη βάση η εταιρεία εμφανίζει κύκλο εργασιών 204,8 εκατ. ευρώ έναντι 201,1 εκατ. ευρώ στη χρήση 2003 και κέρδη (αφού αφαιρεθεί η αναλογία των μετόχων μειοψηφίας) ύψους 5,643 εκατ. ευρώ έναντι 0,268 εκατ. ευρώ στη χρήση 2003.


Attica group


Αύξηση καθαρών κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας κατά 20,9% σημείωσε το Attica Group στη χρήση του 2004 φθάνοντας τα 33,793 εκατ. έναντι 27,957 εκατ. ευρώ το 2003. Οι πωλήσεις ανήλθαν στα 365,438 εκατ. ευρώ έναντι 385,476 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2003, ήτοι υπέστησαν μείωση κατά 5,4%. Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι παρά την μείωση των πωλήσεων τα μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης σημείωσαν οριακή άνοδο (1,25%) στα 131,860 εκατ. ευρώ έναντι 130,231 εκατ. ευρώ το 2003. Ο όμιλος εμφανίζει συνολικές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ύψους 724,8 εκατ. ευρώ έναντι 840,9 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2003.


Το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων (237 εκατ. ευρώ προήλθαν από τη δραστηριότητα των πλοίων Superfast, σε όλες τις γραμμές που είναι δρομολογημένα αυτά (Αδριατική, Βαλτική, κ.λπ.) ενώ τα υπόλοιπα 128,5 εκατ. ευρώ προήλθαν από τη δραστηριότητα των πλοίων Blue Star.


Η μείωση των πωλήσεων οφείλεται κυρίως στη μείωση του μεταφορικού έργου στις γραμμές Ελλάδας-Ιταλίας, λόγω της γενικότερης πτώσης της τουριστικής κίνησης κατά την προηγούμενη χρονιά αλλά και στη μείωση των ταξιδιών της Superfast Ferries κατά 23% στις γραμμές Ελλάδος-Ιταλίας καθώς η εταιρεία δραστηριοποιήθηκε με δύο πλοία λιγότερα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Πάντως η εταιρεία ανακοίνωσε ότι στις γραμμές Ελλάδος-Ιταλίας, τα πλοία Superfast μετέφεραν 517.986 επιβάτες, 114.999 φορτηγά οχήματα και 99.651 Ι.Χ. αυτοκίνητα και διατήρησαν σταθερά την πρώτη θέση σε επιβάτες και φορτηγά αυτοκίνητα με μερίδιο αγοράς 26% στους επιβάτες, 25,2% στα φορτηγά και 22,2% στα Ι.Χ. αυτοκίνητα επί του συνόλου των μεταφερθέντων επιβατών, φορτηγών και Ι.Χ. αυτοκινήτων στις γραμμές Ελλάδος-Ιταλίας στην Αδριατική θάλασσα.


Στη γραμμή Γερμανίας-Φινλανδίας, παρατήθηκε αύξηση του μεταφορικού έργου επιβατών κατά 2,8%, μείωση μεταφορικού έργου φορτηγών κατά 4,9% και μείωση του μεταφορικού έργου Ι.Χ. αυτοκινήτων κατά 7,1%, ωστόσο η Superfast Ferries διατηρεί για τρίτη συνεχή χρονιά την πρώτη θέση στη μεταφορά επιβατών με μερίδιο αγοράς 80,2%, συνοδευόμενων φορτηγών με μερίδιο αγοράς 64,4% και Ι.Χ. αυτοκινήτων με μερίδιο αγοράς 82,8%.


Στη γραμμή Σκωτίας-Βελγίου, τα Superfast IX και Superfast X εμφάνισαν μείωση κατά 2% του μεταφορικού έργου επιβατών, αύξηση 23,7% στο μεταφορικό έργο φορτηγών και 10,2% στο μεταφορικό έργο ΙΧ αυτοκινήτων.


Blue Star Ferries


Tα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της Blue Star Ναυτιλιακή Α.Ε αυξήθηκαν κατά 130% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και ανήλθαν στα 10,9 εκατ. ευρώ έναντι 4,7 εκατ. ευρώ το 2003, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Οι πωλήσεις εμφάνισαν μείωση κατά 2,5% και ανήλθαν στα 128,495 εκατ. ευρώ έναντι 131,752 εκατ. ευρώ στη χρήση 2003. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε 152,6 εκατ. ευρώ έναντι 194,1 εκατ. ευρώ στη χρήση 2003.


Οπως ανακοίνωσε η εταιρεία στη βελτίωση των αποτελεσμάτων του Ομίλου συνέβαλαν η καλή πορεία της γραμμής των Δωδεκανήσων, της γραμμής των Κυκλάδων καθώς και της γραμμής Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Μπάρι. Τα πλοία που δραστηριοποιήθηκαν στις ανωτέρω γραμμές βελτίωσαν τις πληρότητές τους. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι πωλήσεις του Ομίλου διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα παρ’ όλο που ο Ομιλος δραστηριοποιήθηκε με λιγότερα πλοία μετά την πώληση των παλαιών πλοίων Blue Sky (Μάρτιος 2004), Blue Bridge (Μάιος 2004), Cesme 1 (Οκτώβριος 2004) και Kefalonia (Νοέμβριος 2004). Το 2004 τα πλοία του ομίλου μετέφεραν συνολικά 3.853.418 επιβάτες (μείωση 2% σε σχέση με το 2003) 533.044 ΙΧ αυτοκίνητα (μείωση 4,1%) και 129.619 φορτηγά (αύξηση 3,7%).


Μινωικές Γραμμές


Το 2004 οι Μινωικές Γραμμές πέτυχαν να υπερδιπλασιάσουν τα κέρδη τους τα οποία σε ό,τι αφορά τη μητρική εταιρεία ανήλθαν στα 9,510 εκατ. ευρώ έναντι 3,572 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2003. Επίσης ο κύκλος εργασιών της μητρικής μειώθηκε οριακά κατά 1,1% και ανήλθε στα 191,537 εκατ. ευρώ έναντι 193,586 εκατ. ευρώ το 2003. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της μητρικής εταιρείας ανέρχονται στο τέλος του 2004 στα 476,076 εκατ. ευρώ έναντι των 556,422 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2003. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών μειώθηκε οριακά κατά 1,1% και ανήλθε σε 192,2 εκατ. ευρώ έναντι 194,3 εκατ. ευρώ της περυσινής περιόδου. Σε επίπεδο ενοποιημένου καθαρού αποτελέσματος, μετά από δικαιώματα μειοψηφίας, η κερδοφορία αυξήθηκε σημαντικά κατά 121,9% σε 9,5 εκατ. ευρώ από 4,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2003. Οπως ανακοίνωσε η εταιρεία παρά το γεγονός ότι το 2004 μειώθηκε ο αριθμός των ταξιδίων των πλοίων της στις γραμμές Ελλάδας – Ιταλίας κατά 13,0%, ο ανασχεδιασμός των δρομολογίων και οι συντονισμένες προσπάθειες στον εμπορικό τομέα οδήγησαν στην αύξηση των πληροτήτων των πλοίων και στην ενίσχυση των μεριδίων αγοράς. Ετσι ανακοίνωσε μερίδια αγοράς 24,3% στους επιβάτες, 28,7% στα Ι.Χ. αυτοκίνητα και 20,5% στα φορτηγά


Συνολικά η εταιρεία το 2004 μετέφερε 1.648 χιλιάδες επιβάτες, 283 χιλιάδες Ι.Χ. αυτοκίνητα και 165 χιλιάδες φορτηγά, ενώ τα συνολικά ταξίδια ήταν μειωμένα κατά 8,5% σε σχέση με το 2003. Για το 2005 η εταιρεία εκτιμά ότι ο κύκλος εργασιών της εταιρείας θα αυξηθεί κατά 5% και θα ανέλθει σε 201 εκατ. ευρώ., ενώ τα καθαρά κέρδη θα διαμορφωθούν σε 14 εκατ. ευρώ., αυξημένα κατά 47% σε σχέση με το 2004.

Πηγή: Ναυτεμπορική