Αρχική Νέα Τοπικά Αποχώρηση Συνομοσπονδίας Γονέων από Εθνικό Διάλογο Παιδείας

Αποχώρηση Συνομοσπονδίας Γονέων από Εθνικό Διάλογο Παιδείας

8

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων Χίου Παντελή Κρίκη η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας αποχώρησε από τον Εθνικό διάλογο για την παιδεία.
Το πολυσέλιδο υπόμνημα, όπου αναφέρονται και συγκεκριμένες προτάσεις της Συνομοσπονδίας, καταλήγει με αναφορά και στους λόγους αποχώρησης:
“δεν θα νομιμοποιήσουμε καμιά διαδικασία διαλόγου που θα αποφασίσει:
* Την αποκέντρωση της ευθύνης του κράτους για τα σχολεία στους Δήμους, την κατάργηση του ενιαίου χαρακτήρα της εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά, την εμπορευματική- ανταποδοτική λειτουργία του σχολείου.
* Την παραπέρα υποβάθμιση και διάσπαση της ανώτατης εκπαίδευσης σε κύκλους, την επιβολή διδάκτρων, πληρωμή βιβλίων, ενοικίου στις εστίες κ.α..