Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ερωτήσεις Ελπίδας Τσουρή για ΟΚΑΝΑ και Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χίου

Ερωτήσεις Ελπίδας Τσουρή για ΟΚΑΝΑ και Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χίου

8Δύο μείζονα ζητήματα που άπτονται της κοινωνικής πολιτικής απασχόλησαν τη βουλευτή Χίου Ελπίδα Τσουρή:
Συγκεκριμένα κατέθεσε ερωτήσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Κέντρα Πρόληψης κατά των ναρκωτικών και για τη δημιουργία Κέντρου Ψυχικής Υγείας στη Χίο.


Η ερώτηση για τα Κέντρα Πρόληψης προς τον υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Νικήτα Κακλαμάνη έχει ως εξής:

“Τα Κέντρα Πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών λειτουργούν, κατά κύριο λόγο, με την οικονομική και επιστημονική στήριξη του Ο.ΚΑ.ΝΑ., και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υπό τη μορφή Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας.
Τα Κέντρα Πρόληψης απευθύνονται στις τοπικές κοινωνίες, με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, των γονιών, των νέων ατόμων και των τοπικών φορέων, για το φαινόμενο της εξάρτησης και τις εξαρτησιογόνες ουσίες.
Επίσης, συμβάλλουν στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού και υποστηρικτικού χαρακτήρα, ενώ, παράλληλα, παραπέμπουν τα άτομα που το χρειάζονται στις υπάρχουσες θεραπευτικές δομές της χώρας μας.
Σε άμεση επαφή με την κοινωνία προσπαθούν, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, να δημιουργήσουν τις συνθήκες εκείνες που θα επιτρέπουν, κυρίως, στους νέους να μην επιλέγουν τις εξαρτησιογόνες ουσίες σαν τρόπο ζωής.
Για την επιτυχή λειτουργία του θεσμού αυτού, είναι απαραίτητη η στελέχωση των Κέντρων Πρόληψης, με εξειδικευμένο και συνεχώς επιμορφούμενο, κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, καθώς και η εξασφάλιση οικονομικών πόρων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους και το σχεδιασμό δράσεων.


Ερωτάται ο κύριος Υπουργός


1. Τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση για την επαγγελματική και μισθολογική κατοχύρωση των εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης, έτσι ώστε να γίνεται απρόσκοπτα η μηνιαία καταβολή της αντιμισθίας τους και να έχουν πρόσβαση σε διαρκή επιστημονική επιμόρφωση;
2. Τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση για να εξασφαλίσει σταθερή, ετήσια κρατική χρηματοδότηση των Κέντρων Πρόληψης, για να μπορούν αυτά να προβαίνουν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων;
3. Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας για την προώθηση της εκπροσώπησης των Δ.Σ. των Κέντρων Πρόληψης στα κέντρα λήψης αποφάσεων;
4. Τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση για την εξισορρόπηση από Κέντρο σε Κέντρο των παρεμβάσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έτσι ώστε να ρυθμιστούν αποκλείσεις που σημειώνονται στην κατανομή του μισθού των εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης, καθώς και στη διεξαγωγή του επιστημονικού τους έργου;
5. Τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση για την ενίσχυση της συνεργασίας των Κέντρων Πρόληψης με το Υπουργείο Παιδείας;
6. Προτίθεται η κυβέρνηση να ενεργοποιήσει το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ο.ΚΑ.ΝΑ., Υπουργείου Παιδείας και Υπουργείου Υγείας, το οποίο είχε υπογραφεί από την προηγούμενη κυβέρνηση;
7. Τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση για την πολιτική πρόληψης κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών, σε γενικότερο επίπεδο σχεδιασμού και βελτίωσης των υπαρχουσών δομών;
8. Τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση, ώστε να υπάρξει διάχυση του θέματος της πρόληψης των ναρκωτικών σε διάφορα Υπουργεία (mainstreaming);”.


Η ερώτηση σε ότι αφορά το Κέντρο ψυχικής Υγείας Χίου είναι η ακόλουθη:


“Στα τέλη του έτους 2003, με Υπουργική Απόφαση και στο πλαίσιο του Ε.Π. “Υγεία – Πρόνοια” του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης εγκρίθηκε, από άποψη σκοπιμότητας, η ανάπτυξη Κέντρου Ψυχικής Υγείας, μεταξύ άλλων πόλεων και στην πόλη της Χίου. Υπήρξε πρόβλεψη για την κάλυψη τριών θέσεων ιατρικού προσωπικού και έντεκα θέσεων λοιπού προσωπικού.
Η, τότε, Υφυπουργός Υγείας ενέκρινε από άποψη σκοπιμότητας τη διάθεση από το αποθεματικό του Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαϊτειο”, ποσού έως 1.000.000 ευρώ, προκειμένου να αγοραστεί ακίνητο στην πρωτεύουσα της Χίου για τη στέγαση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας, ενώ εγκρίθηκε και το ποσό των 900.000 ευρώ, για την επισκευή της οικίας του Ζωρζή Δρομοκαϊτη, προκειμένου να στεγαστεί εκεί Κέντρο Ημέρας και άλλες συναφείς δραστηριότητες του υπό σύσταση Κέντρου Ψυχικής Υγείας.
Το Γενικό Νοσοκομείο της Χίου “Σκυλίτσειο” έχει υποβάλλει Τεχνικά Δελτία Έργου προς τη Διαχειριστική Αρχή στο Ε.Π. “Υγεία – Πρόνοια” 2000 – 2006, στο μέτρο 2.3, με τίτλο έργου: “Λειτουργία Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χίου”. Το έργο θα πραγματοποιηθεί με αυτεπιστασία από το Γενικό Νοσοκομείο της Χίου και έχει συνέργεια με τα μέτρα 2.2 για προμήθεια εξοπλισμού και 2.4 για εκπαίδευση νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, με προϋπολογισμό 508.412,00 ευρώ.Ερωτάται ο κύριος Υπουργός


Σε ποιο σημείο βρίσκεται η πορεία δημιουργίας Κέντρου Ψυχικής Υγείας στο νησί της Χίου;”.