Αρχική Νέα Τοπικά Συνήγορος του Πολίτη για νερά Κορακάρη

Συνήγορος του Πολίτη για νερά Κορακάρη

5

Τη διαπίστωση ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ακαταλληλότητας του πόσιμου νερού στη Χίο, κάνει ο Συνήγορος του Πολίτη στα πλαίσια της έρευνας που διεξάγει σχετικά με την αναφορά του πολίτη της Χίου κ. Σιδεράτου στο θέμα της ποιότητας του νερού.
Με ημερομηνία 10/2/2005 η απάντηση του Συνηγόρου Πολίτη προς το Νομάρχη Χίου και το Δήμαρχο Χίου, στηρίχτηκε πάνω σε έγγραφο του Δήμου Χίου, της Εθνικής Σχολής Δημόσιας υγείας για το θέμα του υδραργύρου και της Διεύθυνσης Υγιεινής Περιβάλλοντος προς το Συνήγορο ου πολίτη.
Ειδική αναφορά κάνει στο θέμα του φράγματος Κόρης Γεφύρι όπου ζητείται από τη Νομαρχία, Δήμο Χίου και ΔΕΥΑΧ “να εκπονήσουν πρόγραμμα ελέγχου και παρακολούθησης της λειτουργίας και μείωσης των απολήψεων από τις υφιστάμενες γεωτρήσεις, ενέργεια η οποία είναι και η μόνη άμεσα ενδεικνυόμενη για τον περιορισμό της ρύπανσης” από την υπάρχουσα χωματερή.
Ζητείται τέλος να κατατεθεί η θέση των παραπάνω φορέων εγγράφως σχετικά με τις παρατηρήσεις της Αρχής για την κατασκευή των φραγμάτων και των υδατοταμιευτήρων, μέχρι τις 15 Μαρτίου, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η πληροφόρηση που έχει ο Συνήγορος του πολίτη για το θέμα.