Αρχική Νέα Τοπικά Προτάσεις του ΤΕΕ Βορείου Αιγαίου για το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ

Προτάσεις του ΤΕΕ Βορείου Αιγαίου για το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ

14

Τις προτάσεις του σχετικά με την ορθολογική αξιοποίηση των διατιθεμένων πόρων του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ κατέθεσε στη ΤΕΔΚ και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου το Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου του ΤΕΕ. Πιστεύει ότι απαιτείται να στελεχωθούν άμεσα με Μηχανικούς όλοι οι Δήμοι της Περιφέρειας και οι ΤΥΔΚ των Νομών, να γίνει σωστός σχεδιασμός στη διαχείριση των πόρων, να είναι εξασφαλισμένη η ομαλή χρηματοδότηση των έργων του προγράμματος που δημοπρατούνται καθώς και να διαμορφωθούν οι όροι διαχείρισης του προγράμματος με τέτοιο τρόπο ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως το μικρομεσαίο κατασκευαστικό δυναμικό των νησιών μας που έχει και την εμπειρία και τα μέσα να υλοποιήσει με επάρκεια το σύνολο του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ».