Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Καλύπτονται οι λειτουργικές δαπάνες του α΄εξαμήνου των Σχολείων της Περιφέρειας μας

Καλύπτονται οι λειτουργικές δαπάνες του α΄εξαμήνου των Σχολείων της Περιφέρειας μας

14


Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών καθορίστηκε ανά νομό το ποσό που διατίθεται από τους ΚΑΠ στους ΟΤΑ, αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών πρώτου εξαμήνου τρέχοντος έτους, των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για τα σχολεία της Λέσβου θα διατεθεί το ποσό των 908.040 Ευρώ για τα Σχολεία της  Χίου το ποσό  των 409.360 Ευρώ και για τα σχολεία της Σάμου το ποσό των 363.440 Ευρώ.

Πηγή: ΕΡΑ Βορείου Αιγαίου