Αρχική Νέα Τοπικά Ψήφισμα για το Ευρωσύνταγμα καταθέτει η πολιτική Κίνηση Συνασπισμού Δ. Ομηρούπολης

Ψήφισμα για το Ευρωσύνταγμα καταθέτει η πολιτική Κίνηση Συνασπισμού Δ. Ομηρούπολης

9


Η Π.Κ. Συνασπισμού του Δήμου Ομηρούπολης συμβάλλοντας στην προσπάθεια ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας και προωθώντας την πολιτική θέση του Κόμματος για τη διενέργεια δημοψηφίσματος για το Ευρωσύνταγμα,  κατέθεσε το παρακάτω σχέδιο ψηφίσματος στο Δημοτικό Συμβούλιο Ομηρούπολης.
“Θεωρούμε ότι το Ευρωσύνταγμα είναι το κεντρικό πολιτικό ζήτημα της περιόδου γιατί καθορίζει την πορεία της χώρας και της Ευρώπης για δεκαετίες. Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με την επικύρωση του Ευρωσυντάγματος σε μια νύχτα στη Βουλή, χωρίς καμία ενημέρωση και χωρίς διάλογο επί των υπαρκτών διαφορετικών απόψεων.
Η Συνταγματική Συνθήκη θεσμοθετεί το νεοφιλελεύθερο μοντέλο ως ισόβια και αναλλοίωτη επιλογή για τα οικονομικά προβλήματα της Ευρώπης. Δεν κατοχυρώνει τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων και δεν εξασφαλίζει τα δημοκρατικά δικαιώματα για όλους τους κατοίκους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν αποκηρύσσει τον πόλεμο ως μέσο επίλυσης των διεθνών διαφορών και εμπλέκει την εξωτερική και αμυντική πολιτική στα δεσμά του ΝΑΤΟ, ενισχύοντας τον Ατλαντικό προσανατολισμό της ΕΕ.
Η Ενωμένη Ευρώπη έχει ανάγκη από ένα δημοκρατικό Σύνταγμα που να κατοχυρώνει τα κοινωνικά δικαιώματα, να αναγνωρίζει την πολιτική ισοτιμία όλων των κατοίκων της ηπείρου. Ένα Σύνταγμα με σαφή διάκριση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, το οποίο πρέπει να διαμορφώνεται με τη σύμφωνη γνώμη των λαών της Ευρώπης.
Δηλώνουμε την αντίθεση μας, σε αυτό το Ευρωσύνταγμα, από τη σκοπιά μιας δημοκρατικής ευρωπαϊκής προοπτικής. Ζητάμε διαδικασίες ουσιαστικού και ισότιμου διαλόγου καθώς και τη διεξαγωγή στη χώρα μας δημοψηφίσματος, για να αποφανθεί ο Ελληνικός λαός.”