Αρχική Νέα Τοπικά Πρόσκληση ΕΚΦΕ για σεμινάρια καθηγητών

Πρόσκληση ΕΚΦΕ για σεμινάρια καθηγητών

12


       Ο σχολικός σύμβουλος κ. Γιάννος Καρανίκας και το ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ  προσκαλούν τους καθηγητές του κλάδου ΠΕ 04 (κυρίως όσους διδάσκουν σε Γυμνάσια) να προσέλθουν στο Γυμνάσιο Κάμπου, προκειμένου να παρακολουθήσουν σειρά πειραματικών δραστηριοτήτων ενταγμένων στην εποικοδομητική διδακτική προσέγγιση του φαινομένου του βρασμού.
       Η παρουσίαση θα γίνει από τον κ. σύμβουλο σε τμήματα της Β΄ τάξης του Γυμνασίου Κάμπου, σε συνεργασία με το ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ, την 3η και 4η διδακτική ώρα.  
      Η προσέλευση θα γίνει σε διαφορετική ημέρα για κάθε ομάδα σχολείων  ως εξής:
ΟΜΑΔΑ Α΄  : Τρίτη     29-03-2005, ώρα: 09.35
ΟΜΑΔΑ  Β΄: Πέμπτη  31-03-2005, ώρα: 09.35.