Αρχική Νέα Τοπικά “Καταπολέμηση” της ανεργίας στη Χίο “προωθεί” η Περιφέρεια

“Καταπολέμηση” της ανεργίας στη Χίο “προωθεί” η Περιφέρεια

25


Ενώ σε εκείνους που πραγματικά συμβάλουν στην καταπολέμηση της ανεργίας – δηλαδή στις αναπτυσόμενες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα – οι ενισχύσεις δίνονται με το σταγονόμετρο, ο ΟΑΕΔ, το Υπουργείο Απασχόλησης και εν προκειμένω η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δίνει λεφτά σε δήμους για να καταπολεμηθεί η ανεργία.

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Σέργιου Τσίφτη εγκρίθηκαν η  ένταξη στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2000-2006 και στο μέτρο 1.6 που αφορά «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης» των δράσεων κατάρτισης, Δημοσιότητας – Ευαισθητοποίησης και συμβουλευτικής (2) ολοκληρωμένης παρέμβασης για την αντιμετώπιση της ανεργίας στον αστικό χώρο του Νομού Χίου» Αναλυτικότερα:

          Στο Μέτρο 1.6 « Τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης» εντάσσεται η πράξη με τίτλο «Δράσεις κατάρτισης (2) ολοκληρωμένης παρέμβασης για την αντιμετώπιση της ανεργίας στον αστικό χώρο του Νομού Χίου». Η δράση στοχεύει στην αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων 20 ανέργων ή/ και υποαπασχολούμενων ή /και άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων στο αντικείμενο «Τυποποίηση Τοπικών Παραδοσιακών Προϊόντων». Τελικός δικαιούχος είναι ο Δήμος Αγίου Μηνά ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης είναι 35.100 Ευρώ
 
         Στο Μέτρο 1.6 « Τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης» εντάσσεται η πράξη με τίτλο «Δράσεις Δημοσιότητας – Ευαισθητοποίησης ολοκληρωμένης παρέμβασης για την αντιμετώπισης της ανεργίας στον αστικό χώρο του Νομού Χίου». Η δράση στοχεύει στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση οικονομικών και κοινωνικών δυνάμεων της περιοχής δράσης κατά την προσπάθεια ένταξης στην αγορά εργασίας. Τελικός δικαιούχος είναι η Εταιρεία  Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου ΕΝΑ Χίου Α.Ε. και ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης είναι 10.000 Ευρώ.
 
      Στο Μέτρο 1.6 « Τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης» εντάσσεται η πράξη με τίτλο «Δράσεις κατάρτισης (1) ολοκληρωμένης παρέμβασης για την αντιμετώπιση της ανεργίας στον αστικό χώρο του Νομού Χίου». Η δράση στοχεύει στην υλοποίηση ενός προγράμματος κατάρτισης με στόχο την αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων 20 ανέργων ή / και υποαπασχολούμενων ή/και άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων στο αντικείμενο «Κατάρτιση Στελεχών Κοινωνικής Οικονομίας». Τελικός Δικαιούχος είναι ο Δήμος Καμποχώρων και ο επιλέξιμος προϋπολογισμός της πράξης είναι 35.100 Ευρώ.
 
        Στο Μέτρο 1.6 « Τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης» εντάσσεται η πράξη με τίτλο «Δράσεις συμβουλευτικής (1) ολοκληρωμένης παρέμβασης για την  αντιμετώπιση της ανεργίας στον αστικό χώρο του Νομού Χίου». Η δράση στοχεύει στην υποστήριξη των ανέργων και των υποαπασχολούμενων της αστικής ζώνης του Νομού Χίου για να προωθηθούν σε δράσεις απασχόλησης ή και άλλες δράσεις στα πλαίσια της παρέμβασης. Πρόκειται να υλοποιηθούν 2 συνεδρίες για 66 ανέργους ή και υποαπασχολούμενους ή/ και άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων.  Τελικός Δικαιούχος είναι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου και ο επιλέξιμος προϋπολογισμός της πράξης είναι 11.621,28 Ευρώ.


Ένα πρόγραμμα που να λέει απλά ότι επιδοτούνται  θέσεις εργασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που κάθε χρόνο πληρώνουν περισσότερους φόρους, κάνουν επενδύσεις και αυξάνουν τον τζίρο τους, δηλαδή σε υγιείς και αναπτυσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχει βγει μέχρι τώρα. Ή σε επιχειρήσεις που σε προηγούμενα προγράμματα πήραν υπαλλήλους και τους έχουν κρατήσει μέχρι τώρα, και δεν τους έδιωξαν όταν τελειώσαν οι συμβατικές τους υποχρεώσεις. Δηλαδή σε επιχειρήσεις που η ίδια η αγορά δείχνει ότι μπορούν να υπερβούν με λίγη βοήθεια τα μικρά μεγέθη τοπικών οικονομιών και να γίνουν ανταγωνιστικές.


 Αντιθέτως “πετιούνται” χρήματα σε επιδοτούμενα προγράμματα που ποτέ δεν έχουν αξιολογηθεί σοβαρά κατά πόσο συμβάλουν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ στην ανάπτυξη. Και καταλήγουν η μόνη χρησιμότητα τους να είναι ότι κάποιοι άνθρωποι παίρνουν την επιδότηση ως βοήθεια για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό όμως δεν είναι κοινωνική πολιτική, είναι κοινωνική ελεημοσύνη.


Ας ελπίσουμε ότι αυτή την φορά τα λεφτά θα “πιάσουν τόπο”.


Κώστας Αναστασάκης