Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Εκδοση για τα ΤΕΕ από το Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εκδοση για τα ΤΕΕ από το Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

9


Στην  2η έκδοση του έντυπου για τα ΤΕΕ του Νομού μας που απευθύνεται στους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου, προχώρησε το Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σύνδεσης Αγοράς του 1ου ΤΕΕ Χίου με τη συμβολή ομάδας Καθηγητών της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χίου.
Η 2η έκδοση χρηματοδοτήθηκε από το Επιμελητήριο Χίου.
Στη συνέχεια μεταφέρουμε τον πρόλογο που υπάρχει στη σχετική έκδοση από τον υπεύθυνο του Γραφείου  Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας 1ου ΤΕΕ Χίου,
Κωνσταντίνου Χατζησταμάτη, Εκπαιδευτικού Τεχνολόγου ΜηχανολόγουΜηχανικού.


“Το μισό της ευτυχία του ανθρώπου αντλείται από την αμφίδρομη σχέση προσφοράς του με τους συνανθρώπους του. Το άλλο μισό προσφέρεται από τη δημιουργικότητα που αναπτύσσει στο επάγγελμά του.
 
Με γνώμονα το παραπάνω απόφθεγμα με πολύ αγάπη και μεράκι τα  μέλη της επιστημονικής επιτροπής καθώς και οι εκπαιδευτικοί που επικαιροποίησαν τα κείμενα της παρούσης 2ης έκδοσης και είναι σήμερα εκπαιδευτικοί της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Νομού μας  απευθύνονται  στον σπουδαστή της Γ΄ Γυμνασίου. Σκοπός τους είναι ο/η σπουδαστής/τρια να επιλέξει ευκολότερα τον επαγγελματικό δρόμο που θέλει να ακολουθήσει στη ζωή του/της.


Πιο συγκεκριμένα. Η εργασία αυτή  αναφέρεται στα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους τομείς και ειδικότητες που λειτουργούμε στο Νομό Χίου με χρονικό ορίζοντα την ημερομηνία έκδοσής του.


Οι βασικές ενότητες είναι οι παρακάτω:
Εισαγωγικά για τα ΤΕΕ.
Πληροφορίες για τους τομείς και τις ειδικότητες των ΤΕΕ.
Τομείς και ειδικότητες των ΤΕΕ που λειτουργούν στα σχολεία.
Χρήσιμες διευθύνσεις, τηλέφωνα και e-mails .


Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω:
* Από καρδιάς τον πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Χίου κο Ζαννίκο Αντώνη για την πρωτοπόρα και διορατική κίνησή του να αποδεχθεί την πρότασή του υπεύθυνου Γραφείου Ε.Π.Σ.Α. 1ου ΤΕΕ Χίου και να χρηματοδοτήσει την παρούσα έκδοση δίνοντας το πρώτο στίγμα στην προοπτική σύνδεσης των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτήριων του Νομού Χίου με την Αγορά Εργασίας.
*  τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου κο Καλογεράκη Παύλο για την  συμπαράστασή του.
* την επιστημονική ομάδα των εκπαιδευτικών της ΤΕΕ για την συγγραφή των κειμένων των Τομέων και Ειδικοτήτων καθώς και τους εκπαιδευτικούς που επικαιροποίησαν τα κείμενα της παρούσας δεύτερης έκδοσης.
* Τον Αντώνη Παληό και το προσωπικό του ¨άλφα πι¨ που είχαν την ευθύνη της επιμέλειας του εντύπου”.