Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ: Κασσιώτου για μέγιστο χρόνο εβδομαδιαίας εργασίας

ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ: Κασσιώτου για μέγιστο χρόνο εβδομαδιαίας εργασίας

10


Τη λήψη των αναγκαίων μέτρων από τα κράτη – μέλη  ώστε σε διάστημα πέντε ετών να προσαρμόσουν την εθνική τους νομοθεσία και πρακτική, για να μην υπερβαίνει τις 48 ώρες μαζί με τις υπερωρίες η μέση εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας, ζήτησε η σκιώδης εισηγήτρια εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος,  κ. Μαρία Παναγιωτοπούλου – Κασσιώτου, στη σχετική ψηφοφορία γνωμοδότησης για την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/88/ΕΚ αναφορικά με την οργάνωση του χρόνου εργασίας. 
Απερρίφθη συνεπώς η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προέβλεπε σε ορισμένες περιπτώσεις (opt-out) παράταση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας μέχρι και 65 ώρες.


Με κοινή τους δήλωση οι ευρωβουλευτές της ΝΔ, κ. Ρόδη Κράτσα  και κ. Μαρία Παναγιωτοπούλου – Κασσιώτου, μέλη της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπογραμμίζουν ότι τόσο η Νέα Δημοκρατία, όσο και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αντιτίθενται και δεν υποστηρίζουν την επιμήκυνση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας στις 65 ώρες.


Αξίζει να σημειωθεί ότι υπερψηφίστηκαν επτά τροπολογίες της κ. Παναγιωτοπούλου – Κασσιώτου που στοχεύουν στην κατοχύρωση του ισχύοντος ειδικού ωραρίου των εγκύων και μητέρων. Ζητείται επίσης ειδική έκθεση αξιολόγησης της εφαρμογής των διατάξεων που συμβάλλουν στην βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, στο συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και στην αύξηση της ευελιξίας του χρόνου εργασίας.