Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ: Κασσιώτου για ίση αντιμετώπιση στην εργασία ανδρών- γυναικών

ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ: Κασσιώτου για ίση αντιμετώπιση στην εργασία ανδρών- γυναικών

9


Με συντριπτική πλειοψηφία ψηφίστηκαν στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Θεμάτων και στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων η γνωμοδότηση και οι τροπολογίες της ευρωβουλευτού της ΝΔ κ. Παναγιωτοπούλου – Κασσιώτου,  εισηγήτριας εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την πρόταση Οδηγίας “αναδιατύπωσης” που αφορά στην εφαρμογή της αρχής ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης.

Οπως τονίζεται στο σχετικό δελτίο τύπου της Χιώτισσας ευρωβουλευτή, με αυτήν την πρόταση της Επιτροπής εκσυγχρονίζεται και απλοποιείται το κοινοτικό δίκαιο στον τομέα της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε ζητήματα εργασίας και απασχόλησης, προκειμένου να διασφαλιστεί μεγαλύτερος βαθμός σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου.
Η πρόταση συγκεντρώνει όλες τις μέχρι σήμερα οδηγίες που αφορούν
– την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής ανδρών και γυναικών (περιλαμβανομένης της ίσης μεταχείρισης στα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης)
– την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, την επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας, καθώς και
– το βάρος της απόδειξης σε περιπτώσεις διακριτικής μεταχείρισης λόγω φύλου.
Η αρχή της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών που εκτελούν παρόμοια εργασία έχει ενσωματωθεί στο άρθρο 141 της Συνθήκης. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ερμήνευσε την αρχή αυτή ως “ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας”.
Αυτή είναι ακριβώς και η ιδέα που ακολουθείται στην αναδιατύπωση των οδηγιών και στην εισηγητική έκθεση της κ. Παναγιωτοπούλου- Κασσιώτου που επισημαίνει ωστόσο, ότι ανεξάρτητα από το υφιστάμενο κοινοτικό δίκαιο, τα κράτη μέλη δεν κατόρθωσαν μέχρι σήμερα να καταργήσουν την άνιση μεταχείριση ανδρών και γυναικών.
Στην νέα Οδηγία ζητείται από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν με συνέπεια το κοινοτικό δίκαιο και να προχωρήσουν στην εξεύρεση τρόπων καταπολέμησης των διακρίσεων.
Η Νέα Δημοκρατία έχει ήδη ενσωματώσει στην ελληνική νομοθεσία τις ευρωπαϊκές Οδηγίες για την ίση μεταχείριση και την κατάργηση των διακρίσεων. Ο νέος σχεδιασμός της εκπαιδευτικής πολιτικής προβλέπει επίσης την ευαισθητοποίηση στο θέμα της ισότητας των φύλων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.


“Η διάκριση όμως είναι μια εγκεφαλική διαδικασία”, τονίζει η κ. Παναγιωτοπούλου- Κασσιώτου. “Εθνικές και ευρωπαϊκές εκστρατείες διαφώτισης είναι δυνατόν να προωθήσουν στην καθημερινή επαγγελματική ζωή μια αλλαγή νοοτροπίας. Είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη και οι κοινωνικοί εταίροι να ασχοληθούν με το πρόβλημα των μονίμως μεγάλων διαφορών (έως και 16%) των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών όπως και του έντονου διαχωρισμού των φύλων στην αγορά εργασίας.  Με τη διεξαγωγή λεπτομερών αναλύσεων ώστε να διερευνηθούν τα αίτια των διαφορών και με την ανταλλαγή “βέλτιστων πρακτικών” είναι δυνατή η πρόοδος προς την κατάργηση των διακρίσεων. Οι κοινωνικοί εταίροι επίσης μπορούν να διαδραματίσουν έναν αποφασιστικό ρόλο, προωθώντας ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις, οι οποίες  δίνουν τη δυνατότητα τόσο στις γυναίκες όσο και στους άνδρες να εναρμονίσουν καλύτερα την επαγγελματική τους εξέλιξη και την οικογενειακή ζωή”.