Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Παράδοση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας

Παράδοση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας

5

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενημερώνει ότι έχει παραλάβει τα πιστοποιητικά των επιτυχόντων στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 “καλή γνώση¨, περιόδου Νοεμβρίου 2004 στις γλώσσες Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το Πιστοποιητικό από τα γραφεία της Διεύθυνσης Δ.Ε., τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων.