Αρχική Νέα Οικονομία Μέτρα του ΥΕΝ για τον Καταδυτικό Τουρισμό

Μέτρα του ΥΕΝ για τον Καταδυτικό Τουρισμό

27


ΜΕ ΣΤΟΧΟ την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα των υπηρεσιών και την ανάπτυξη νέων ευκαιριών στο χώρο του οικολογικού τουρισμού, ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Μανώλης Κεφαλογιάννης, προωθεί σχέδιο νόμου για τις καταδύσεις αναψυχής.


Ο υπό ψήφιση νέος νόμος, σύμφωνα με το ΥΕΝ επιχειρεί να βάλει τη χώρα μας στον παγκόσμιο χάρτη του καταδυτικού τουρισμού. Για το σκοπό αυτό, προσθέτει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο, οι διατάξεις του νομοσχεδίου είναι εναρμονισμένες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, που θεσμοθετήθηκαν προ ολίγων μηνών (παροχή καταδυτικών υπηρεσιών υπό συνθήκες ασφαλείας, απελευθέρωση της αγοράς μέσα από διαδικασίες πιστοποίησης των επιχειρήσεων). Τα πρότυπα αυτά, κατόπιν αιτήματος πολλών κρατών (Ιαπωνία, Κίνα, Σιγκαπούρη, Αίγυπτος, Κένυα κ.λπ.), βρίσκονται σήμερα στη διαδικασία να καταστούν παγκόσμια.


Όπως αναφέρει το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ο καταδυτικός τουρισμός είναι μια εξελισσόμενη αγορά υψηλού επιπέδου η οποία, σύμφωνα με στοιχεία του 2001, απευθύνεται σε 4,5 εκατομμύρια πιστοποιημένους Ευρωπαίους δύτες. Όπως δείχνουν τα στοιχεία, πάνω από ένα εκατομμύριο εξ αυτών ταξιδεύει κάθε χρόνο στο εξωτερικό, όπου έχει κατά μέσο όρο τουλάχιστον δέκα διανυκτερεύσεις ετησίως.


Κατά τη σύνταξη του νομοσχεδίου ελήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις των συναρμόδιων υπουργείων Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αλλά και αρκετές προτάσεις των επιχειρήσεων του κλάδου που ήδη δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, ενώ παράλληλα έγινε προσπάθεια να θεσμοθετηθεί για πρώτη φορά ένα πλαίσιο για τη δημιουργία καταδυτικών πάρκων υψηλού επιπέδου οικολογικού τουρισμού.


Οργανισμός εκπαίδευσης αυτοδυτών


Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου Οργανισμός εκπαίδευσης αυτοδυτών (Οργανισμός) είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναγνωρίζεται από το ΥΕΝ και ασκεί, σύμφωνα με τα Πρότυπα Καταδύσεων Αναψυχής και τις διατάξεις του νόμου αυτού, τις δραστηριότητες:


α) παροχής προγράμματος εκπαίδευσης στα Καταδυτικά Κέντρα (Κ.Κ.) και


β) έκδοσης, έπειτα από έλεγχο, των πτυχίων που προβλέπονται στο πρόγραμμά του για τους εκπαιδευτές αυτοδυτών και τους ερασιτέχνες αυτοδύτες, οι οποίοι αποφοιτούν από τα Κ.Κ. που εφαρμόζουν το πρόγραμμα εκπαίδευσής του.


Καταδυτικό Κέντρο


Επίσης Καταδυτικό Κέντρο (Κ.Κ.) είναι εκείνο που λειτουργεί από φυσικό ή νομικό πρόσωπο και παρέχει υπηρεσίες:


α) Εκπαίδευσης αυτοδυτών σύμφωνα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης Οργανισμού με τον οποίο έχει συμβληθεί ή στο πρόγραμμα της παραγράφου 4 του επόμενου άρθρου ή


β) οργανωμένης – καθοδηγούμενης κατάδυσης ή


γ) κατάδυσης γνωριμίας και,


δ) χορήγησης των πτυχίων που προβλέπονται στο πρόγραμμα της παραγράφου 4 του επόμενου άρθρου, αν παρέχει τις υπηρεσίες εκπαίδευσης σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό.


– Οργανωμένη κατάδυση είναι η Υπηρεσία μεταφοράς, επιτήρησης και υποστήριξης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, που προσφέρεται από Κ.Κ. σε αυτοδύτες, οι οποίοι διαθέτουν προσόντα και εμπειρία σε επίπεδο ανάλογο με την καταδυτική δραστηριότητα. Καθοδηγούμενη κατάδυση είναι η οργανωμένη κατάδυση κατά την οποία οι αυτοδύτες συνοδεύονται από το Κ.Κ. αν έχουν τα προσόντα που προβλέπονται κατά περίπτωση από τα Π.Κ.Α.


– Κατάδυση γνωριμίας είναι αυτή που παρέχει τη δυνατότητα σε πρόσωπα τα οποία δεν κατέχουν πτυχίο αυτοδύτη να καταδυθούν για να έλθουν σε επαφή – γνωριμία με την αυτόνομη κατάδυση (DISCOVER SCUBA). Η κατάδυση γνωριμίας δεν υπερβαίνει τα τριάντα πρώτα λεπτά της ώρας. Πριν από την κατάδυση γνωριμίας οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν και υπογράφουν την ιατρική δήλωση (MEDICAL STATEMENT) που προβλέπονται στα Π.Κ.Α. και καθ’ όλη τη διάρκειά της συνοδεύονται και επιτηρούνται από εκπαιδευτή αυτοδύτη, κάτοχο των προσόντων του Π.Κ.Α. ΕΛΟΤ Ε.Ν. 14413.01/26 – 03 – 2004.


– Δεν επιτρέπεται σε οποιονδήποτε να παρέχει μεμονωμένες υπηρεσίες μεταφοράς ή επιτήρησης ή υποστήριξης ή συνοδείας αυτοδυτών.


– Η εκμίσθωση καταδυτικού εξοπλισμού δεν είναι ασυμβίβαστη προς τη δραστηριότητα του Κ.Κ.


Καταδυτικά πάρκα


Με π.δ. που εκδίδεται με πρόταση του υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης μετά από σύμφωνη γνώμη των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εμπορικής Ναυτιλίας και του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και, αν πρόκειται για ενάλιο αρχαιολογικό χώρο ή ιστορικό τόπο του ν. 3028/2002 (Α’ 153), του υπουργού Πολιτισμού, θαλάσσια περιοχή, που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει σε έκταση το ένα τετραγωνικό ναυτικό μίλι, μπορεί να χαρακτηρίζεται ως καταδυτικό πάρκο για τη διενέργεια καταδύσεων αναψυχής, εκπαίδευσης αυτοδυτών, επιστημονικής έρευνας ή άλλης μορφής. Αν η χρήση και η εκμετάλλευση της θαλάσσιας περιοχής ανήκει σε φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, για το χαρακτηρισμό της ως καταδυτικού πάρκου απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του φορέα αυτού, ενώ, αν η θαλάσσια περιοχή ή μέρος της εμπίπτει σε περιοχή του δικτύου NATURA ή σε Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, για το χαρακτηρισμό της ως καταδυτικού πάρκου απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθώς και του Φορέα Διαχείρισης της περιοχής αν υφίσταται και λειτουργεί τέτοιος.


Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ