Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων σε Γυμνάσια και Λύκεια

7


Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας οι ημερομηνίες λήξης του διδακτικού έτους, οι ημερομηνίες διεξαγωγής των Προαγωγικών και Απολυτηρίων εξετάσεων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου και οι ημερομηνίες διεξαγωγής των Προαγωγικών και Πτυχιακών εξετάσεων ΤΕΕ σχολικού έτους 2004-2005.


Τα μαθήματα στα Γυμνάσια θα λήξουν 19 Μαΐου 2005. Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις όλων των τάξεων του Γυμνασίου θα αρχίσουν στις 23 Μαΐου 2005 και θα διαρκέσουν μέχρι τις 17 Ιουνίου 2005.


Τα μαθήματα των Ημερησίων και Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων θα λήξουν στις 16 Μαΐου 2005.


Σε ό,τι αφορά στα Ημερήσια Ενιαία Λύκεια, οι απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης θα αρχίσουν στις 21 Μαΐου 2005 και οι προαγωγικές εξετάσεις των Α’ και Β΄ τάξεων θα αρχίσουν στις 20 Μαΐου 2005.


Οι εξετάσεις της Α΄ και Β’ τάξης καθώς επίσης και οι εξετάσεις των μαθητών της Γ΄ τάξης για τους οποίους προβλέπεται εξέταση μόνο σε επίπεδο σχολικής μονάδας (μαθητές με αναπηρία τουλάχιστον 67%) με θέματα του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων θα διεξαχθούν μέχρι τις 17 Ιουνίου 2005.


Οι εξετάσεις των μαθημάτων της Γ’ τάξης που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας θα διεξαχθούν από 13 Ιουνίου μέχρι και 17 Ιουνίου 2005.


Αναφορικά με τα Εσπερινά Ενιαία Λύκεια, οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις όλων των τάξεων θα αρχίσουν στις 23 Μαΐου 2005. Οι εξετάσεις των Α΄, Β΄ και Γ’ τάξεων καθώς επίσης και οι εξετάσεις των μαθητών της Δ΄ τάξης για τους οποίους προβλέπεται εξέταση μόνο σε επίπεδο σχολικής μονάδας με θέματα του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων θα διεξαχθούν μέχρι τις 17 Ιουνίου 2005. Οι εξετάσεις των μαθημάτων της Δ’ τάξης που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας θα διεξαχθούν από τις 14 Ιουνίου 2005 μέχρι τις 17 Ιουνίου 2005.


Εξάλλου, τα μαθήματα των Ημερησίων και Εσπερινών ΤΕΕ θα λήξουν στις 16 Μαΐου 2005. Οι προαγωγικές και πτυχιακές εξετάσεις του Α΄ κύκλου σπουδών Ημερησίων και Εσπερινών Τ.Ε.Ε θα διεξαχθούν από τις 18 Μαΐου 2005 έως τις 13 Ιουνίου 2005. Οι πτυχιακές εξετάσεις του Β΄ κύκλου Ημερησίων και Εσπερινών Τ.Ε.Ε θα διεξαχθούν από τις 18 Μαΐου 2005 έως τις 30 Μαΐου 2005.


Πηγή: ΜΠΕ