Αρχική Νέα Οικονομία Στις 21/4 η καταβολή του ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους του Δημοσίου

Στις 21/4 η καταβολή του ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους του Δημοσίου

7

Την 21η Απριλίου, μαζί με τη σύνταξη του Μαΐου και το δώρο Πάσχα θα καταβληθούν στους δικαιούχους τα αυξημένα ποσά του ΕΚΑΣ, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Πέτρου Δούκα.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης ότι δημοσιεύθηκε στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 367/21-3-2005, Τεύχος Β) η απόφαση για την αναπροσαρμογή του ποσού και των εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης του ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου.

Δικαιούχοι του εν λόγω επιδόματος είναι οι από δικαίωμα ή από μεταβίβαση συνταξιούχοι και βοηθηματούχοι του Δημοσίου, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:

-Το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημά τους από συντάξεις, κύριες και επικουρικές, συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων ή βοηθημάτων, καθώς και από μισθούς, ημερομίσθια και επιδόματα που προκύπτουν από σχέση εξαρτημένης εργασίας, δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.824,45 ευρώ.

-Το συνολικό ετήσιο ατομικό καθαρό εισόδημά τους από οποιαδήποτε πηγή, να μην υπερβαίνει το ποσό των 7.961,87 ευρώ

-Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό καθαρό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.389,65 ευρώ.

Το ποσό του ΕΚΑΣ που δικαιούνται όσοι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις διαμορφώνεται ως εξής:

-σε 149,67 ευρώ, για όσους το συνολικό ετήσιο καθαρό ποσό εισοδήματος από κύριες και επικουρικές συντάξεις, μισθούς, ημερομίσθια και επιδόματα δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.215,12 ευρώ

-σε 112,25 ευρώ, για όσους το ανωτέρω εισόδημα κυμαίνεται μεταξύ 6.215,13 – 6.458,88 ευρώ

-σε 74,84 ευρώ, για όσους το εισόδημα κυμαίνεται μεταξύ 6.458,89 – 6.621,33 ευρώ

-σε 37,42 ευρώ, για όσους το εισόδημα κυμαίνεται μεταξύ 6.621,34 – 6.824,45 ευρώ