Αρχική Νέα Τοπικά Διαλυτήριο αυτοκινήτων στο Χαλκειός;

Διαλυτήριο αυτοκινήτων στο Χαλκειός;

39

Με συνοπτικές διαδικασίες, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, παίρνει άδεια εγκατάστασης, κατασκευής και λειτουργίας μία βιοτεχνική μονάδα, σε περιοχή οικισμού κάτω των 2000 κατοίκων. Αρκεί να πληροί τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας και να καταθέσει ολοκληρωμένο φάκελο για την ζητούμενη επένδυση στο Τμήμα Βιομηχανίας της Νομαρχίας.
Η Υπηρεσία εγκρίνει ή απορρίπτει το αίτημα, ανάλογα με την αρτιότητα των στοιχείων που επισυνάπτονται. Δεν παραλείπει όμως, για το «θεαθήναι» να ζητάει μέσω του επενδυτή και την γνωμοδοτική θέση του τοπικού ΟΤΑ. Χωρίς αυτή να επέχει θέση αποφασιστικού παράγοντα.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο ιδιώτης κ. Τσουκάρης, βλέποντας ελεύθερο και αποδοτικό προς το παρόν τον επαγγελματικό ορίζοντα στο συγκεκριμένο αντικείμενο, ζητάει από το Δήμο Καμποχώρων να του εγκρίνει στην αυριανή συνεδρίαση την εγκατάσταση μονάδας διαλυτηρίου αυτοκινήτων στη θέση Μαμουκίνα, κοντά στο Χαλκειός.
Η περιοχή του Δήμου Καμποχώρων προσφέρεται για βιοτεχνικές επενδύσεις. Σημειώνουμε ότι επανειλημμένως η Δημοτική Αρχή έχει τονίσει την αυξανόμενη ανάγκη κατάρτισης Ρυμοτομικού σχεδιασμού.

Πηγή: Εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ