Αρχική Νέα Τοπικά Συνεδρίαση Νομαρχιακής Επιτροπής την Τρίτη

Συνεδρίαση Νομαρχιακής Επιτροπής την Τρίτη

7

Την Τρίτη, 12/04 και ώρα 1.30 μ.μ. συνεδριάζει η Νομαρχιακή Επιτροπή Β΄.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης  είναι :
1. Κατακύρωση  πρακτικού διαγωνισμου και ανάθεση του έργου : “Έργα Αποκατάστασης στο οδόστρωμα Επαρχιακού οδικού δικτύου Νομού Χίου”
2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : “Εργασίες αποκαταστάσεων στη θέση Άγιος Μακάριος -ελιγμοί Αίπους”.
3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ  του έργου : “Εργασίες αποκαταστάσεων στη θέση Αγιος Μακάριος -ελιγμοί Αίπους”.
4. Έγκριση προμελέτης Λιμενικών έργων  στα πλαίσια της: “Μελέτη Λιμενικών εγκαταστάσεων Νέου Λιμένα Χίου ”
5. Έγκριση  προμελέτης στα πλαίσια  της μελέτης : “Διαμόρφωση χερσαίας ζώνης Αλιευτικού Καταφυγίου Καταρράκτη Β΄φάση “
6. Έγκριση μελέτης, τ.δ. και δημοπράτηση του έργου : “Βελτίωση Ο.Δ.Αυγώνυμα Ελίντα”
7. Ορισμός Επιτροπής διαγωνισμού του ως άνα έργου.
8. Έγκριση μελέτης και ανάθεση του έργου “Επισκευαστικές εργασίες στο Δημοτικό Σχολείο Μ. Διδύμας”
9. Σχετικά με μισθώσεις 10ου και 11ου  νηπιαγωγείου Χίου.