Αρχική Νέα Τοπικά Πρόωρη συνταξιοδότηση αγροτών

Πρόωρη συνταξιοδότηση αγροτών

10


Στο πρόγραμμα της Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών θα μπορούν να ενταχτούν 2.336 ενδιαφερόμενοι οι οποίοι υπέβαλαν αιτήσεις τον Ιανουάριο του 2005.
Με την απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το ύψος της χορηγούμενης ετήσιας αποζημίωσης ανά δικαιούχο ανέρχεται στα 3.733 € και προσαυξάνεται στα 4.402 € στις περιπτώσεις δικαιούχων, κατοίκων παραμεθόριων περιοχών και νησιών Ανατ. Αιγαίου.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα η αποζημίωση θα καταβάλλεται για 15 χρόνια και σε κάθε περίπτωση μέχρι το 65ο έτος της ηλικίας τους.