Αρχική Νέα Τοπικά Πιστώσεις Περιφέρειας για γήπεδο μπάσκετ στο Δ. Μαστιχοχωρίων

Πιστώσεις Περιφέρειας για γήπεδο μπάσκετ στο Δ. Μαστιχοχωρίων

15


Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Σέργιου Τσίφτη εγκρίθηκαν πιστώσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων συνολικού ποσού 281.608,02   Ευρώ, για τα παρακάτω έργα:


ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ – ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΟΣΟ
1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2003 ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΑΜΟΥ
Ν.Α. ΣΑΜΟΥ, 127.437,04
2. ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 22-1-04 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ, Ν.Α. ΛΕΣΒΟΥ
74.234,17
3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟ Δ.Δ. ΚΩΜΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ ΘΕΡΜΗΣ
24.668,78
4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟ Δ.Δ. ΣΚΑΛΑΣ ΜΥΣΤΕΓΝΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ ΘΕΡΜΗΣ, 21.007,57
5. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΜΕΣΤΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ, 14.673,50
6. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΚΠΑ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ – Ε.Α.Π. 2003, Ν.Α. ΛΕΣΒΟΥ
19.386,96


ΣΥΝΟΛΟ
281.608,02