Αρχική Νέα Τοπικά ΕΤΑΝΑΛ: Το Λιμενικό Ταμείο φταίει για τη μη λειτουργία της Ιχθυόσκαλας

ΕΤΑΝΑΛ: Το Λιμενικό Ταμείο φταίει για τη μη λειτουργία της Ιχθυόσκαλας

32


Ευθύνες στο Λιμενικό Ταμείο επιρρίπτει η ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε.- Εταιρεία Ανάπτυξης Αλιείας για τη μεγάλη καθυστέρηση που σημειώνεται στην παραλαβή του έργου της νέας Ιχθυόσκαλας από το υπουργείο Γεωργίας, ζητώντας από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου να πιέσει προς την κατεύθυνση αυτή για να προχωρήσει το θέμα.
Αφορμή για το έγγραφο της ΕΤΑΝΑΛ που υπογράφεται από το διευθύνοντα σύμβουλο κ. Δρόσο Ταυλάριο είναι το έγγραφο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου για αναστολή της λειτουργίας της (παλιάς) Ιχθυόσκαλας στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Στην απάντηση τονίζονται τα εξής:
“… Κατανοούμε την αγωνία σας για την ανάγκη παύσης λειτουργίας της ακατάλληλης πλέον Ιχθυόσκαλας και έναρξη λειτουργίας της νέας και σας διαβεβαιώνουμε ότι και η διοίκηση της ΕΤΑΝΑΛ διακατέχεται από την ίδια επιθυμία.
Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο όμως δεν μας δίνει την αρμοδιότητα να κινηθούμε ανεξαρτήτως του εποπτεύοντος φορέα μας, του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο εξάλλου με σαφήνεια σας εξήγησε τη θέση του ότι η Ιχθυόσκαλα θα παραλειφθεί με το ίδιο καθεστώς που ισχύει για όλες τις Ιχθυόσκαλες της χώρας.
Κατόπι τούτου είναι εμφανές ότι η ευθύνη της πολύμηνης αδικαιολόγητης καθυστέρησης παραλαβής της Ιχθυόσκαλας από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στη συνέχεια από το φορέα μας, όπως ορίζει η σχετική μεταξύ μας σύμβαση, βαρύνει αποκλειστικά το Λιμενικό Ταμείο Χίου που αρνείται να παραχωρήσει κατά χρήσιν τη νέα Ιχθυόσκαλα σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό παλίσιο.
Καλούμε εσάς που έχετε μεγαλύτερη δυνατότητα επιρροής από εμάς σε τοπικό επίπεδο να επικεντρώσετε τις πιέσεις προς την κατεύθυνση αυτή, για να απεμπλακεί γ διαδικασία από το ανυπέρβλητο αυτό εμπόδιο και να προχωρήσει άμεσα η παραλαβή της νέας Ιχθυόσκαλας”.