Αρχική Νέα Τοπικά Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιές βεγγαλικών και τρόπους προφύλαξης

Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιές βεγγαλικών και τρόπους προφύλαξης

11


               
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣΚανένα  άλλο  στοιχείο  της  φύσης  δεν  είναι  τόσο  ωφέλιμο   και ταυτόχρονα τόσο καταστροφικό όσο η φωτιά.
Είναι, γνωστό ότι για να  υπάρξει  καύση (φωτιά)  θα  πρέπει,  οπωσδήποτε  να συνυπάρχουν οι τρεις βασικοί παράγοντες  του  τριγώνου  της  πυρκαγιάς δηλαδή η καύσιμη ύλη, το οξυγόνο και η θερμότητα. Σε όλες τις περιπτώσεις το οξυγόνο που απαιτείται για να υπάρξει πυρκαγιά , διοχετεύεται από τον ατμοσφαιρικό αέρα εκτός από  την παρακάτω περίπτωση
    Αφορά τις εκρηκτικές ύλες  και τα πυροτεχνήματα, που έχουν στη μάζα τους το απαραίτητο οξυγόνο. Δηλαδή η έκρηξη γίνεται και με απουσία ατμοσφαιρικού αέρα.   Η καύση είναι ακαριαία και γίνεται έκρηξη λόγω του μεγάλου όγκου αερίων που παράγονται, ενώ είναι δυνατόν να επεκταθεί και σε άλλα όμοια υλικά που βρίσκονται στον ίδιο χώρο εξαιτίας της πίεσης που δημιουργείται.  Είναι επικίνδυνο οι πυρκαγιές αυτών να αντιμετωπίζονται από μη εκπαιδευμένα άτομα.
Η μόνη καλή αντιμετώπιση είναι η πρόληψη.
Απαγορεύεται η χρήση γυμνής φλόγας πλησίον τους, η απότομη κρούση και πίεση καθώς και η έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες. Απαιτείται η αποθήκευσή τους μακριά από κατοικημένες περιοχές και απαιτείται καλός αερισμός.
Όταν διαβρέχονται ο κίνδυνος ανάφλεξης μειώνεται.
Ειδικότερα  αυτές τις ημέρες όπου το Πασχαλιάτικο έθιμο  προτρέπει σε  χρήσεις τέτοιου είδους υλών, εκτός αυτών που προανέφερα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή πού ρίχνονται βεγγαλικά διότι  είναι δυνατόν να γίνουν αιτία έναρξης πυρκαγιών σε αγροτικές ή δασικές εκτάσεις αλλά  και σε οικίες, καταστήματα κλπ.
 Άλλωστε  είναι γνωστό ότι στη Χίο  πυρκαγιές στην ύπαιθρο είναι δυνατόν να έχομε όλο το χρόνο (π.χ. Πάσχα 2004 στα Λεπτόποδα).


                                                       Αρχοντάκης  Ιάκωβος
                                                              Υποπυραγός