Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

12


Σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκε στις 9 και 10 Απριλίου από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ομηρούπολης σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σουφλίου και τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας, Δημήτρη Κυριαζή, και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κώστα Βούκουνα.
Το θέμα του σεμιναρίου ήταν “στα ίχνη ενός προγράμματος Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης” και στόχο είχε να στηρίξει τόσο τους εκπαιδευτικούς που έχουν αναλάβει κάποιο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, όσο και αυτούς που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με ζητήματα περιβαλλοντικής αλλά νιώθουν ανασφαλείς στο έργο τους.
Έτσι με κλήρωση επιλέχτηκαν είκοσι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και είκοσι της Δευτεροβάθμιας, για το σεμινάριο, το οποίο είχε διάρκεια δέκα ωρών και έγινε το περασμένο Σαββατοκύριακο.
Οι εισηγητές που παρουσίασαν τα θέματα ήταν οι:
* Λουκία Λιθοξοϊδου: “Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και εκπαίδευση αξιών”, 
* Γιώργος Μπινιάρης: “Θεατρική έκφραση και περιβάλλον”,
* Ειρήνη Σιώκη: “Διαμορφώνοντας ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής με τη μέθοδο Project”,
* Κωνσταντίνα Σκαναβή: ” Εφαρμογές Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης”,
* Αντιόπη Φραντζή: ” Περιβαλλοντικό μονοπάτι στην Κλειδού”.