Αρχική Νέα Τοπικά Πρόσληψη δυο αρχιτεκτόνων στη Περιφερειακή Υπηρεσία του ΕΟΤ στη Μυτιλήνη

Πρόσληψη δυο αρχιτεκτόνων στη Περιφερειακή Υπηρεσία του ΕΟΤ στη Μυτιλήνη

6

Σε εξέλιξη βρίσκεται πρόσκληση για πλήρωση 25 θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  διάρκειας οκτώ μηνών για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του ΕΟΤ . Για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου η πρόσκληση αφορά την πλήρωση δύο θέσεων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Π.Ε.). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει στην εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης τους και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Περιφερειακής Επιτροπής Τουρισμού. Η προθεσμία λήγει την Παρασκευή 15 Απριλίου.


Πηγή: ΕΡΑ Βορείου Αιγαίου