Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος «Ένα Υπουργείο χωρίς χαρτιά» είναι ο στόχος που βάζει το Υπουργείο Αιγαίου...

«Ένα Υπουργείο χωρίς χαρτιά» είναι ο στόχος που βάζει το Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

9

«Ένα Υπουργείο χωρίς χαρτιά» είναι ο στόχος που βάζει το Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με τη σύμβαση που υπέγραψε σήμερα ο Υπουργός Αριστοτέλης Α. Παυλίδης για το έργο «Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Η Σύμβαση ύψους 519.800,00 € υπεγράφη στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου για την «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Ανάδοχος είναι η κοινοπραξία των εταιρειών Quality and Reliability Α.Ε. και P.C. Systems Α.Ε.
Το έργο θα ολοκληρωθεί εντός του 2005 και θα τεθεί σε λειτουργία σταδιακά εντός του 2006.


Μέσα από τις δράσεις «ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» αναβαθμίζεται αποφασιστικά η υποδομή πληροφορικής του Υπουργείου και επιτυγχάνεται  απρόσκοπτη διασύνδεση των κεντρικών υπηρεσιών με τα περιφερειακά γραφεία και με  άλλους φορείς του Δημοσίου. Παράλληλος στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη που «συναλλάσσεται» με το Υπουργείο και η διεκπεραίωση καθημερινών υποθέσεων του χωρίς να μετακινείται από το νησί που είναι εγκατεστημένος.


Ο τελικός σχεδιασμός του προγράμματος προβλέπει την σταδιακή μετατροπή του συνόλου των εγγράφων του Υπουργείου σε ηλεκτρονική μορφή και την παράλληλη χρήση από όλο το προσωπικό του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.