Αρχική Νέα Τοπικά Αποτελέσματα συνάντησης ΕΟΑΕΝ με νησιώτες βουλευτές

Αποτελέσματα συνάντησης ΕΟΑΕΝ με νησιώτες βουλευτές

7


Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Απριλίου στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο του Πειραιά με πρωτοβουλία του Επιμελητηριακού Ομίλου Ελληνικών Νήσων-ΕΟΑΕΝ, σύσκεψη μεταξύ του ΔΣ του Ομίλου και των Ελλήνων Νησιωτών Βουλευτών με κύριο θέμα συζήτησης την δημιουργία ενός συντονιστικού οργάνου προώθησης θεμάτων που σχετίζονται με την νησιωτικότητα, την περιφερειακή ανάπτυξη και την επίλυση χρόνιων βασικών προβλημάτων των νησιών μας.


Στα συμπεράσματα της συνάντησης αυτής συγκαταλέγονται:
* Η ομόφωνη υποστήριξη- από τους παρευρισκόμενους βουλευτές- της πρωτοβουλίας του ΕΟΑΕΝ για την δημιουργία ενός συντονιστικού οργάνου των Ελλήνων Νησιωτών Βουλευτών με την συμμετοχή εκπροσώπου της τοπικής αυτοδιοίκησης και τον συντονισμό του ΕΟΑΕΝ.
* Η ενίσχυση του ρόλου του οργάνου με την προώθηση και ψήφιση μόνιμης ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για την νησιωτικότητα.
* Η καταγραφή, αποτύπωση και οριοθέτηση προτεραιοτήτων με ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων αμέσως μετά τις διακοπές του Πάσχα.
* Η ομόφωνη στήριξη του Σχεδίου Δράσης του Ομίλου για την επόμενη τετραετία καθώς και των επιμέρους μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιχειρησιακών στόχων και πρωτοβουλιών του.
* Δέσμευση των παρευρισκομένων για πολιτική στήριξη και υποστήριξη της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας αλλά και γενικότερων δράσεων που αφορούν στην περιφερειακή και νησιωτική ανάπτυξη.


Των παραπάνω, είχαν προηγηθεί στις 12/4/2005 στην Αθήνα, συναντήσεις του Προέδρου του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νήσων κ. Ν. Δολαψάκη με τους παρακάτω υπουργούς και Γενικούς Γραμματείς της κυβέρνησης:
* Τον Υπουργό Αιγαίου κ. Α. Παυλίδη
* Τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Γ. Παπαθανασίου
* Τον Γ.Γ. Εμπορίου κ. Δ. Βρεττάκο
* Τον Δ/ντή του γραφείου του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Φώλια


Αντικείμενο αυτών ήταν η ενημέρωση των κυβερνητικών στελεχών σχετικά με τις πρωτοβουλίες και δράσεις που πρόκειται να αναπτύξει ο ΕΟΑΕΝ σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και η προώθηση τρεχόντων θεμάτων όπως για παράδειγμα η τροποποίηση της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας, η προετοιμασία των Διαρθρωτικών Ταμείων 2007-2013, η δημιουργία του συντονιστικού οργάνου των Ελλήνων Νησιωτών Βουλευτών κ.α..