Αρχική Νέα Τοπικά Η Νομαρχία ενισχύει την κυκλοφοριακή αγωγή

Η Νομαρχία ενισχύει την κυκλοφοριακή αγωγή

9H Nομαρχιακή Aυτοδιοίκηση Xίου υλοποιεί σε συνεργασία με την ΕΝΑ Χίου ΑΕ καθώς και με τις Διευθύνσεις της Α’ βαθμιας και Β’ βαθμιας εκπαίδευσης Νομού Χίου και τον Δήμο Καμποχώρων , πρόγραμμα για την κυκλοφοριακή εκπαίδευση των μαθητών του Νομού.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΝΑ Χίου, ενώ τον συντονισμό και τη σωστή υλοποίηση του έχει αναλάβει η ΕΝΑ Χίου.
 Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
– τη μεταφορά των μαθητών από τα σχολεία τους στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στο Δαφνώνα
– την ενημέρωση και εκπαίδευσή τους στους χώρους του Πάρκου, από αρμόδιους υπαλλήλους του Δ .Καμποχώρων και εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης σχολικής μονάδας.
Η πρωτοβουλία αυτή της Ν.Α. Χίου κινείται μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας που γίνεται στον νομό για την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, στην οποία θα συμβάλει καθοριστικά η απόκτηση κυκλοφοριακής αγωγής από μικρή ηλικία.
Σκοπός του προγράμματος είναι η αξιοποίηση του Πάρκου για την εξοικείωση των μαθητών με τους κανόνες της οδικής κυκλοφορίας, η οποία σε συνδυασμό με την προσπάθεια βελτίωσης και τακτικής συντήρησης των οδικών υποδομών του Νομού, αναμένεται να βελτιώσει τις κυκλοφορικές συνθήκες και να αυξήσει την οδική ασφάλεια.