Αρχική Νέα Τοπικά Εκδήλωση για το μέλλον του Πανεπιστημίου από το Σύλλογο ΔΕΠ Πανεπιστημίου

Εκδήλωση για το μέλλον του Πανεπιστημίου από το Σύλλογο ΔΕΠ Πανεπιστημίου

11


Ο Σύλλογος ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) Πανεπιστημίου Αιγαίου αγωνίζεται για την υπεράσπιση του Δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου, για την ενίσχυση του ρόλου και της λειτουργίας των Περιφερειακών Πανεπιστημίων, την βελτίωση της ποιότητας σπουδών και των συνθηκών λειτουργίας και την ανάπτυξη της έρευνας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Είναι όμως κοινή παραδοχή ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όπως και το σύνολο των περιφερειακών Πανεπιστημίων της χώρας αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα προβλήματα (υποχρηματοδότηση, ελλιπείς υποδομές, μικρός αριθμός μόνιμου διδακτικού και διοικητικού προσωπικού), τα οποία λειτουργούν ανασταλτικά για την διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων σπουδών. Ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, τα περιφερειακά Πανεπιστήμια έχουν αποτελέσει πεδίο άσκησης μιας πολιτικής (περικοπές στις πιστώσεις για συμβασιούχους διάσκοντες ΠΔ 407/80, ακύρωση εκλογών μελών ΔΕΠ των ΕΠΕΑΕΚ, καθυστερήσεις στο διορισμός εκλεγμένων μελών ΔΕΠ) που υποβαθμίζει την ποιότητα της εκπαίδευσης και πλήττει καίρια τον δημόσιο και ακαδημαϊκό τους χαρακτήρα.
Με δεδομένο ότι η λειτουργία των Περιφερειακών Πανεπιστημίων υπηρετεί και ευρύτερους κοινωνικούς και οικονομικούς σκοπούς, είναι αναγκαία η συζήτηση σχετικά με αυτά, με όλους τους φορείς που σχετίζονται με τη λειτουργία και ανάπτυξή τους.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνει συζήτηση με θέμα “Περιφερειακά Πανεπιστήμια – Υποδομές – Ποιότητα Σπουδών”. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Απριλίου 2005, στις 7:00, στο Αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης.
Στόχος της εκδήλωσης είναι ο διάλογος μεταξύ των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας της Χίου και των φορέων που ενδιαφέρονται για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η διατύπωση συμπερασμάτων και η διαμόρφωση προτάσεων σχετικά με τις μελλοντικές προοπτικές του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης.
Έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν στην εκδήλωση και να διατυπώσουν τις θέσεις τους οι Βουλευτές του Νομού, ο Νομάρχης Χίου, ο Πρόεδρος της ΤΕΔΚΧ, οι εκπρόσωποι των κομμάτων, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χίου, οι Πρόεδροι των εκπαιδευτικών οργανώσεων της δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΛΜΕ Χίου και Σ.Δ. Χίου), εκπρόσωπος του Παραρτήματος Βορείου Αιγαίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου, και βεβαίως οι εκπρόσωποι των φορέων της Πανεπιστημιακής κοινότητας της Χίου (Πρύτανης, Αντιπρυτάνεις, Πρόεδροι Τμημάτων, Σύλλογοι Φοιτητών, Σύλλογος Διοικητικών Υπαλλήλων, Σύλλογος Συμβασιούχων Υπαλλήλων).