Αρχική Νέα Τοπικά Στο 419 το νηολόγιο Χίου

Στο 419 το νηολόγιο Χίου

16

Με αύξοντα αριθμό 419 το Φ/Γ “ΜΑΡΙΝΙΚΗ”κοχ: 39.736, κκχ: 25.754, πλοιοκτησίας της εταιρείας “ALKIONI SHIPPING INC.”, η οποία εδρεύει στα νησιά Μάρσαλ, νηολογήθηκε στις 18 Απριλίου 2005, όπως μας ενημερώνει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου
Εκπρόσωπος- εγγυητής στην Ελλάδα είναι η εταιρεία “CHANDRIS (HELLAS) INC”, που εδρεύει στον Πειραιά.