Αρχική Νέα Τοπικά Συνάντηση Προέδρου ΕΟΑΕΝ με ΓΓ Περιφέρειας Β. Αιγαίου

Συνάντηση Προέδρου ΕΟΑΕΝ με ΓΓ Περιφέρειας Β. Αιγαίου

6


Με το Γ.Γ. της Περιφέρειας Β. Αιγαίου κ. Τσίφτη και τον Δ/ντα Σύμβουλο του ΟΠΕ κ. Δρόσο, συναντήθηκε στις 22 Απριλίου στη Μυτιλήνη ο Πρόεδρος του ΕΟΑΕΝ κ. Δολαψάκης.
Αντικείμενο των επαφών του ήταν η προώθηση συνεργασιών σε θέματα που σχετίζονται με την νησιωτικότητα, στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν στις νησιωτικές ΜΜΕ όπως η ενίσχυση της εξωστρέφειας και της εξαγωγικής δραστηριοποίησης τους, καθώς και η συμμετοχή σε διαπεριφερειακά προγράμματα και πρωτοβουλίες.
Συμφωνήθηκε δε η υλοποίηση, με συνεργασία και των τριών φορέων, συγκεκριμένων προτάσεων σε κοινοτικές πρωτοβουλίες που θα υποστηρίζουν την εξαγωγική δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων προς τις χώρες της Μ. Ανατολής και της Β. Αφρικής καθώς επίσης και σε θέματα διάχυσης και μεταφοράς της καινοτομία και της τεχνολογίας στις ΜΜΕ με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη συνολική τεχνολογική και γνωστική τους αναβάθμιση.