Αρχική Νέα Τοπικά Εγκριση δημοπράτησης έργων για το Σαραπιό

Εγκριση δημοπράτησης έργων για το Σαραπιό

5


Με απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κ. Σέργιου Τσίφτη δόθηκε έγκριση δημοπράτησης του έργου “Κατασκευή δικτύου ύδρευσης από Σαραπιό έως Θόλο και εργασίες καλλιέργειας και υδρομάστευσης πηγών Ρήνας” του Ειδικού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ) Βορείου Αιγαίου.


Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 2.190.000 Ευρώ ενώ Φορέας Υλοποίησης είναι ο Δήμος Χίου.