Αρχική Νέα Τοπικά Υπ. Αιγαίου: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ακτοπλοϊκές γραμμές

Υπ. Αιγαίου: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ακτοπλοϊκές γραμμές

10


Ο Υπουργός Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλης Παυλίδης υπέγραψε απόφαση με την οποία καλούνται οι πλοιοκτήτριες εταιρείες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για σύναψη συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας 5ετούς διάρκειας σε ακτοπλοϊκές γραμμές οι οποίες δεν καλύφθηκαν κατά την πρώτη πρόσκληση της οποίας η ισχύ έληξε 31 Ιανουαρίου 2005 .
Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες με τη διαδικασία της τακτικής δρομολόγησης θα εξυπηρετούν με αποκλειστικότητα τις γραμμές αυτές κάθε χρόνο με σημείο ενάρξεως την 1/11/2005.