Αρχική Νέα Τοπικά Συνήγορος του Πολίτη για τις καθυστερήσεις καταβολής αποζημιώσεων

Συνήγορος του Πολίτη για τις καθυστερήσεις καταβολής αποζημιώσεων

6Μια ολόκληρη ζωή μπορεί να περιμένουν  οι πολίτες για να λάβουν αποζημίωση από το Δημόσιο. Από τη μια η γραφειοκρατία με τους δεκάδες φορείς της δημόσιας διοίκησης και από την άλλη η έλλειψη πόρων, μπορεί να οδηγήσει στην καταβολή της αποζημίωσης μετά από 70 χρόνια, ειδικά στις περιπτώσεις απαλλοτρίωσης ιδιοκτησιών.
Σε ειδική έκθεση που παρουσίασε ο Συνήγορος του Πολίτη, κ. Γιώργος Καμίνης και η αρμόδια Βοηθός Συνήγορος κ. Γεωργία Γιαννακούρου, με θέμα “Απαλλοτρίωση, Στέρηση, Περιορισμοί της Ιδιοκτησίας & Αποζημίωση”, επισημαίνεται ότι τα σημαντικότερα προβλήματα που προοκύπτουν σχετικά είναι:
– Σοβαρές καθυστερήσεις κατά τη διαδικασία κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, καθώς και κατά την καταβολή της σχετικής αποζημίωσης.
– Μακροχρόνια δέσμευση ιδιοκτησίας χωρίς προηγούμενη κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.
– Προσωρινή ή οριστική στέρηση της χρήσης ακινήτων χωρίς προκαταβολή ή χωρίς έγκαιρη καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης.
Επισημαίνει εξάλλου ο Συνήγορος του Πολίτη ότι έχει λάβει από συστάσεως του (Οκτώβριος 1998) περισσότερες από 400 αναφορές πολιτών με ανάλογο περιεχόμενο.
Οι εμπλεκόμενοι στο θέμα φορείς καλύπτουν όλο το φάσμα της δημόσιας διοίκησης. Δήμοι και νομαρχίες, το υπουργείο Πολιτισμού και οι εποπτευόμενοι από αυτό φορείς, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, το ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς και άλλοι φορείς όπως ΔΕΗ, ΟΕΚ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., Λιμενικά Ταμεία και Γενικό επιτελείο Στρατού.
Ο Συνήγορος του Πολίτη στην έκθεσή του επισημαίνει την ανάγκη να επιταχυνθούν και να τυποποιηθούν οι σχετικές διαδικασίες, να υπάρξει σαφής χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός κατά την εφαρμογή των σχεδίων πόλεων, να πραγματοποιείται ορθολογικός επιμερισμός του κοινωνικού κόστους για την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας και να καθιερωθούν μηχανισμοί “ιδιωτικής πολεοδόμησης” ώστε να υπάρχει το πλεονέκτημα της εξοικονόμησης χρόνου, δημοσίων πόρων και διοικητικών διαδικασιών.


ΠΗΓΗ: ΕΘΝΟΣ