Αρχική Νέα Τοπικά Προκήρυξη 3 θέσεων γιατρών στο ΙΚΑ Χίου

Προκήρυξη 3 θέσεων γιατρών στο ΙΚΑ Χίου

7


Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Πάνος Παναγιωτόπουλος, σε συνεργασία με τον Διοικητή του Ι.Κ.Α. Γιάννη Βαρθολομαίο και τον αρμόδιο για θέματα υγείας Υποδιοικητή Δημήτρη Κυρζόπουλο, προχωρούν άμεσα στην αποφασιστική ενίσχυση του ιατρικού δυναμικού του Ι.Κ.Α., με την προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκατοντάδες θέσεις ιατρών και οδοντιάτρων σε ολόκληρη την Ελλάδα.


Η προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά συνολικά 621 θέσεις ιατρών και οδοντιάτρων σε ολόκληρη την Ελλάδα, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:


* Αττική : 257
* Θεσσαλονίκη : 64
* Υπόλοιπη Ελλάδα : 300


Για το νομό Χίου θα προκηρυχθούν 3 θέσεις και συγκεκριμένα:
– 1 δερματολόγος
– 1 παθολόγος ή γενικής ιατρικής
– 1 νευρολόγος

Προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των ενδιαφερομένων ιατρών ανακοινώνεται ότι οι αιτήσεις – δηλώσεις ενδιαφέροντος θα αποστέλλονται ΜΟΝΟΝ  ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, προς τη Διοίκηση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και στη διεύθυνση :
Ι.Κ.Α. Τ.Θ. 3030, T.K. 10210 ΑΘΗΝΑ,
εντός προθεσμίας που αρχίζει από τις 19/5/2005 και τελειώνει στις 31/5/2005.


Υπογραμμίζεται ότι αυτοί που θα επιλεγούν θα εργαστούν με συμβάσεις μισθώσεως έργου, όπως ακριβώς ορίζει ο σχετικός Νόμος, οι οποίες θα συναφθούν για χρονικό διάστημα 24 μηνών.
Τα έντυπα των αιτήσεων – δηλώσεων ενδιαφέροντος μπορούν να τα παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τις κατά τόπους Μονάδες Υγείας & τα Υποκαταστήματα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.


Παλαιότερες αιτήσεις που έχουν υποβληθεί προ της παρούσας πρόσκλησης δεν θα λαμβάνονται υπόψη, καθώς και οι αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την εκπνοή της προθεσμίας.