Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις για τα Πανεπιστήμια, συλλαλητήριο σήμερα στην Αθήνα

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις για τα Πανεπιστήμια, συλλαλητήριο σήμερα στην Αθήνα

11


Συλλαλητήριο: Πέμπτη 19 Μαΐου ’05
Όλοι και όλες στο συλλαλητήριο της Αθήνας, στις 19 Μαΐου
(ημέρα έναρξης της Συνόδου στο Μπέργκεν)
στις 12:00 στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΑΠΟΦΑΣΗ της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε.) της ΠΟΣΔΕΠ (18 Μαΐου 2005)
Στο πλαίσιο της 3-ήμερης απεργίας των πανεπιστημιακών, 17-19 Μαΐου ’05, ολοκλήρωσε τις εργασίες του το “Διήμερο για την Υπεράσπιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου” με την καταγραφή των πορισμάτων του διαλόγου που διεξάγεται στην πανεπιστημιακή κοινότητα και τις προτάσεις των Συλλόγων.

Η Δ. Ε. Αποφασίζει τα ακόλουθα:
Τη συνέχιση των πρωτοβουλιών, με ευθύνη των Συλλόγων ΔΕΠ και συντονισμό από την ΠΟΣΔΕΠ, για την αντιμετώπιση των συνεπειών των σαρωτικών θεσμικών αλλαγών που επιβάλλονται στην ανώτατη εκπαίδευση και την ακύρωση της εφαρμογής τους από τα ακαδημαϊκά όργανα των Πανεπιστημίων.
Την κωδικοποίηση των στοιχείων που τεκμηριώνουν την αποτύπωση των μεγάλων προβλημάτων – προτεραιοτήτων των Πανεπιστημίων.
Επαναδιατυπώνει τις “προτεραιότητες του Δημόσιου Πανεπιστημίου” και καλεί το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει τις ακόλουθες δεσμεύσεις
1. Να κοινοποιήσει χρονοδιάγραμμα αύξησης της χρηματοδότησης της παιδείας στο 5% του ΑΕΠ (από το 3,5% που είναι σήμερα) και της έρευνας στο 1,5% του ΑΕΠ (από το 0,6% που είναι σήμερα ). Ειδικότερα για τα Πανεπιστήμια, να δεσμευτεί ότι θα δοθεί ετήσια αύξηση τουλάχιστον 20.
2.  Να σταματήσει την πολιτική της απαξίωσης του ρόλου και της θέσης του πανεπιστημιακού δασκάλου (έχει τις χαμηλότερες αμοιβές και συντάξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση). Ειδικότερα, απαιτεί την κατάργηση του επιδοματικού χαρακτήρα του μισθού των πανεπιστημιακών, την αύξηση των αποδοχών και την αύξηση των συντάξεων στο 80% των αποδοχών. Επίσης, να σταματήσει η χρησιμοποίηση εποχικών διδασκόντων στη θέση κανονικών μελών ΔΕΠ, να μετατραπούν οι 1200 θέσεις των συμβασιούχων του Π.Δ. 407/80 σε οργανικές θέσεις ΔΕΠ, με προτεραιότητα στα περιφερειακά πανεπιστήμια, και να προκηρυχθούν σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
3. Να σταματήσει ο παρεμβατισμός του Υπουργείου Παιδείας στις ακαδημαϊκές υποθέσεις που αφορούν εκλογές και προκηρύξεις θέσεων μελών ΔΕΠ, με πρόσχημα τον έλεχο νομιμότητας, και να μη γίνουν οι αλλαγές του Νόμου Πλαισίου που συρρικνώνουν την δημοκρατική λειτουργία του Πανεπιστημίου
4. Για τη δημιουργία νέων Τμημάτων και Πανεπιστημίων να θεσμοθετηθούν και να εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις σε υλικοτεχνική υποδομή, προσωπικό υποστήριξης και διδακτικό ερευνητικό προσωπικό.
5. Να καταργηθούν τα Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών (ΚΕΣ) και να μην αναγνωριστούν τα παραρτήματα ξένων ιδρυμάτων ως ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Να μην προχωρήσει η δημιουργία των λεγομένων ’μη κρατικών Πανεπιστημίων’.
6. Απόσυρση του νομοσχεδίου για τη “διασφάλιση ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης – πιστωτικές μονάδες μεταφοράς και συσσώρευσης – παράρτημα διπλώματος”, το οποίο μαζί με τον ΔΟΑΤΑΠ (νέο ΔΙΚΑΤΣΑ) ολοκληρώνει την υποβάθμιση και τον εκφυλισμό του δημοσίων Πανεπιστημίων σε κέντρα κατάρτισης, όπως προβλέπει η ’διαδικασία Μπολόνια’.
7. . Να μην προωθηθεί το σχέδιο νόμου για τα Ινστιτούτα Δια Βίου Κατάρτισης με τα οποία τα Πανεπιστήμια, έξω από ακαδημαϊκές διαδικασίες, θα παρέχουν με δίδακτρα, υπηρεσίες κατάρτισης, κατάλληλες για ’απασχολήσιμο’ εργατικό δυναμικό
3-ήμερη απεργία.
Εξουσιοδοτεί την Εκτελεστική Γραμματεία να ζητήσει άμεση συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας και, σε συνεδρίαση στις 26 Μαΐου, να εκτιμήσει την κατάσταση. Αν δεν έχουν αναληφθεί ικανοποιητικές δεσμεύσεις από το Υπουργείο να προκηρύξει την 3-ήμερη απεργία που αποφάσισε η Δ.Ε. Να προγραμματίσει την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων του κλάδου για την “Υπεράσπιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου”, σε συνεργασία με φοιτητές και άλλους φορείς.Η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ μέχρι το τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς θα επεξεργαστεί πρόταση για την αντιμετώπιση των ελαστικών μορφών και σχέσεων εργασίας καθώς και των εκφυλιστικών φαινομένων επιχειρηματικής δραστηριότητας στο Πανεπιστήμιο έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ώστε ο πανεπιστημιακός δάσκαλος να μπορεί να εργάζεται αποκλειστικά στο Πανεπιστήμιο.