Αρχική Νέα Οικονομία Παράταση προγράμματος Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας

Παράταση προγράμματος Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας

7

Παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ”, που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα”  του  Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ΄ ΚΠΣ).
Σύμφωνα με ενημέρωση από το ΚΕΤΑ Βορείου Αιγαίου, η προθεσμία υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας για το πρόγραμμα παρατείνεται μέχρι την 15η Ιουνίου