Αρχική Νέα Τοπικά Θετική εισήγηση υπηρεσιών για λατομείο μαρμάρων στους Ολύμπους

Θετική εισήγηση υπηρεσιών για λατομείο μαρμάρων στους Ολύμπους

7


Θετική είναι η εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Διευθυντή της Διεύθυνσης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Γιώργου Στεφανίδη στην εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων στη θέση Λάκωμα των Ολύμπων.
Το Νομαρχιακό Συμβούλιο θα κριθεί να γνωμοδοτήσει επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων της επιχείρησης των αδελφών Φλωράδη, που κατά την αρμόδια υπηρεσία, η λειτουργία του λατομείου μαρμάρου θα συμβάλει θετικά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, χωρίς να προκληθεί αξιόλογη ή ανεπανόρθωτη βλάβη στο περιβάλλον.
Αυτό αιτιολογείται από το γεγονός ότι πρόκειται για μια μικρού μεγέθους εκμετάλλευση, με δύο μόνο βαθμίδες ενώ θα ακολουθηθεί η μέθοδος της συρματοκοπής (χωρίς τη χρησιμοποίηση εκρηκτικών υλών) για την εξόρυξη των μαρμάρων. Επίσης το κόστος για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος υπολογίζεται σε 10.000 ΕΥΡΩ, που δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό τίμημα
Το μόνο αρνητικό είναι ότι το λατομείο θα είναι ορατό από την επαρχιακή οδό Χίου- Μεστών.