Αρχική Νέα Τοπικά Κατάθεση πρότασης για το Δ’ ΚΠΣ από το συνδυασμό “ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ”

Κατάθεση πρότασης για το Δ’ ΚΠΣ από το συνδυασμό “ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ”

8


 
Μια ολοκληρωμένη πρόταση σχετικά με τα έργα και τις δράσεις που πρέπει να ενταχθούν στην Δ’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ περίοδο καταθέτει ο νομαρχιακός συνδυασμός “ΧΙΟΣ ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ”, με αφορμή τη σχετική αποψινή συζήτηση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο.
Στη συνέχεια παραθέτουμε την πρόταση που ο συνδυασμός φρόντισε να κοινοποιήσει σε ηλεκτρονική μάλιστα μορφή σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.


ΠΡΟΤΑΣΗ


“Στα πλαίσια της προετοιμασίας για το σχεδιασμό του αναπτυξιακού προγράμματος κατά τη Δ΄ προγραμματική περίοδο, η Περιφέρεια Β. Αιγαίου απέστειλε ερωτηματολόγιο προς τους φορείς του νομού, το οποίο ζητά τις εκτιμήσεις τους για την μέχρι τώρα πορεία των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, τις αναπτυξιακές προοπτικές του νομού καθώς και προτάσεις, σε επίπεδο γενικών αξόνων, για την κατάρτιση του νέου προγράμματος.
Ο συνδυασμός “Χίος Παρόν & Μέλλον”, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα και με τη συνεργασία των μελών του και ομάδας τεχνοκρατών, με συντονιστή το νομαρχιακό σύμβουλο Γιάννη Κοσμίδη, απάντησε με μία ολοκληρωμένη πρόταση, τη οποία θα καταθέσει και στο Νομαρχιακό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης 19/5/2005.
Περιληπτικά, σύμφωνα με την πρόταση του συνδυασμού:


Στα συγκριτικά αναπτυξιακά πλεονεκτήματα του νομού αναφέρονται:
Η σημαντική γεωπολιτική θέση του νομού, οι μοναδικότητες του πρωτογενή τομέα (μαστίχα, εσπεριδοειδή), το σχεδόν ανέπαφο φυσικό περιβάλλον, η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και το υψηλό μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού.
Στις αναπτυξιακές αδυναμίες αναφέρονται η ανυπαρξία σχεδίων πολεοδομικής και χωροταξικής οργάνωσης, τα προβλήματα εξασφάλισης επάρκειας νερού, η συνεχιζόμενη δημογραφική συρρίκνωση και η ερήμωση της υπαίθρου, η απουσία κέντρων έρευνας, μελετών και υποστήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και η ανεπάρκεια των θεσμοθετημένων φορέων σε τοπικό επίπεδο.
Στις αναπτυξιακές προοπτικές αναφέρονται η αύξηση των επενδύσεων με αξιοποίηση των κινήτρων και ενισχύσεων, η δημιουργία υποδομών στις πύλες εισόδου, η ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, η ολοκλήρωση των υποδομών περιβάλλοντος (ΧΥΤΑ, επεξεργασία λυμάτων, ύδρευση, αποχέτευση) και η εκπόνηση σχεδίων χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού.
Εκτιμώντας τα αποτελέσματα των μέχρι σήμερα αναπτυξιακών παρεμβάσεων στο νομό, στον τομέα της καινοτομίας – έρευνας, επισημαίνεται ότι, παρά τις προσπάθειες που έγιναν από τη Ν.Α. και άλλους φορείς ( Κέντρο Μεσογειακής Διατροφής, Ναυτιλιακό – Επιχειρηματικό Κέντρο, Κέντρο Ιχθυοκελλιεργητικών Εφαρμογών, Κέντρο Έρευνας Μαστίχας, Κέντρο Logistics, ΚΕ.Σ.Ε.Ν.), αυτές δεν ευοδώθηκαν είτε γιατί συνάντησαν την αδιαφορία των κεντρικών φορέων είτε γιατί δεν υπήρξε συνέχεια στις προσπάθειες από τη νέα νομαρχιακή αρχή.
Στην ανταγωνιστικότητα τονίζονται μερικές πολύ σημαντικές δράσεις όπως η δημιουργία του Εκθεσιακού-Συνεδριακού Κέντρου “Γιώργος Καλουτάς”, η δημιουργία της Νέας Ιχθυόσκαλας και της Νέας Λαχαναγοράς του δήμου Χίου, αλλά τα αποτελέσματα από τις δράσεις αυτές εξαρτώνται αποκλειστικά από τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούν τα έργα οι αντίστοιχοι φορείς (Ν.Α., δήμος). Τονίζεται επίσης η σημαντική δράση που ανέπτυξε στον τομέα της επιχειρηματικότητας η ΕΝΑ ΧΙΟΥ ΑΕ και το Γραφείο Βιομηχανικής Αλλαγής στο διάστημα 1998-2002, που συνέβαλλε στην αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων, συγκριτικά με τις προηγούμενες περιόδους, η οποία όμως δεν είχε την ανάλογη συνέχεια, όπως και ίδρυση και λειτουργία (από τον ΕΜΧ και την ΕΝΑ) του δικτύου καταστημάτων Mastihashop.
Στα δίκτυα μεταφοράς, τηλεπικοινωνιών, ενέργειας και ύδρευσης – αποχέτευσης αναφέρονται σημαντικές παρεμβάσεις με θεαματικά αποτελέσματα, όπως ο άξονας Χίου – Μεστών, Χίου – Βολισσού, εκσυγχρονισμός του τηλεπικοινωνιακού δικτύου, ενώ καταγράφεται σημαντική υστέρηση στην αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας. 
Στα δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης η βελτίωση είναι πολύ μικρή και οφείλεται στο γεγονός ότι κατά κανόνα πραγματοποιούνται μικρές παρεμβάσεις, εντελώς αποσπασματικές και όχι μεγάλα και ολοκληρωμένα έργα. Στον τομέα αυτόν είχε καταρτιστεί από την προηγούμενη νομαρχιακή αρχή ολοκληρωμένος σχεδιασμός, με οποίο μπορούσαν να καλυφθούν στο σύνολό τους οι ανάγκες του νομού, αλλά ο σχεδιασμός αυτός εγκαταλείφθηκε και στη θέση του καταρτίστηκε μη ορθολογικό σχέδιο, με το οποίο ούτε οι ανάγκες καλύπτονται ούτε αξιοποιούνται οι διαθέσιμοι πόροι.
Στον τομέα της αναβάθμισης και προστασίας του περιβάλλοντος αναφέρονται ότι οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται σήμερα οδηγούν σε κατακερματισμό των πόρων σε μικρά και χωρίς αναπτυξιακή προοπτική έργα, με σκοπό να ικανοποιηθούν πελατειακές σχέσεις και όχι να επιλυθούν τα χρονίζοντα προβλήματα του νομού, ενώ, σε πολλές περιπτώσεις δεν λαμβάνονται μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι χαρακτηριστικό ότι πραγματοποιούνται επεμβάσεις σε δάση, σε αιγιαλούς – παραλίες, σε ευαίσθητες περιοχές, χωρίς να έχει προηγηθεί η εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η λήψη των απαιτούμενων αδειών. Παράλληλα έχει υποβαθμιστεί ο ρόλος της ΕΝΑ ΧΙΟΥ ΑΕ, που έχει μετατραπεί σε γραφείο εξυπηρέτησης πελατειακών σχέσεων.
Ο συνδυασμός “Χίος Παρόν & Μέλλον” προχωράει στη διατύπωση των προτάσεών για τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις κατά τη νέα προγραμματική περίοδο ως εξής:

Στον τομέα της ανταγωνιστικότητας
ζητάει ειδική πολιτική κινήτρων για τα νησιά της Περιφέρειας και προτείνει την κατασκευή υποδομών ύδρευσης- άρδευσης, υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (γεωθερμία, ηλιακή ενέργεια, αιολική ενέργεια, βιομάζα), ολοκληρωμένη υποδομή στο “Γιώργος Καλουτάς”, δημιουργία ερευνητικών κέντρων σε επιλεγμένους κλάδους, κέντρα Logistics, λειτουργία και στελέχωση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσογειακής Διατροφής, δημιουργία ΚΕ.Σ.Ε.Ν., Λήψη ουσιαστικών μέτρων για τον έλεγχο των τιμών και της ακρίβειας, καθιέρωση παρατηρητηρίου τιμών για τη συνεχή ενημέρωση των πολιτών κ.ά.

Στον τομέα της προσπελασιμότητας και των υπηρεσιών οικονομικού ενδιαφέροντος προτείνεται η ολοκλήρωση των οδικών υποδομών καθώς και των υποδομών στις πύλες εισόδου του νομού και της παράκαμψης της πόλης, η ολοκλήρωση των υποδομών υγείας, ο επαναπροσδιορισμός του τουριστικού προϊόντος και των ομάδων που αποτελούν τους στόχους για προσέλκυση και η ολοκλήρωση του προγράμματος ανάδειξης και αξιοποίησης των μνημείων (σπήλαια, βίγλες, κάστρα-πύργοι, εκκλησίες, κ.τ.λ).

Για την προστασία του περιβάλλοντος προτείνεται η δημιουργία συστήματος έρευνας, ελέγχου, διάσωσης και εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση ατυχημάτων, ναυαγίων και κρίσεων πολιτικού χαρακτήρα στο Αιγαίο (SAR), η εκπόνηση σχεδίων χρήσεων γης, δημιουργία “παρατηρητηρίου χωροταξίας”, κατάρτιση δασικού κτηματολογίου, εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων προστατευόμενων περιοχών και περιοχών Natura κ.ά.

Προχωρώντας σε προτάσεις για τις αναγκαίες θεσμικές και οργανωτικές ρυθμίσεις, ο συνδυασμός επισημαίνει ότι στο σχεδιασμό των αναπτυξιακών παρεμβάσεων απαντώνται εγγενείς αδυναμίες των φορέων, που οφείλονται σε θεσμικές ελλείψεις, σε αδυναμίες στη στελέχωση, αλλά και στην απαξίωση των φορέων απέναντι στους θεσμούς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τον αναπτυξιακό σχεδιασμό ως μέσο εξυπηρέτησης των πελατειακών σχέσεων και όχι πραγματικών αναπτυξιακών αναγκών του τόπου.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών προτείνεται η υποχρεωτική εκπόνηση μεσοχρόνιων αναπτυξιακών προγραμμάτων απ’ όλους του φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης ως προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση των προτάσεων, η αξιολόγηση των τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων σε όλες τις φάσεις του σχεδιασμού και της υλοποίησής τους και η άμεση εκπόνηση νομαρχιακών σχεδίων για τον καθορισμό χρήσεων γης.

Για την εφαρμογή – υλοποίηση των προγραμμάτων προτείνεται η επαρκής στελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών, η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, με τη μεταφορά τους σε ενιαίο φορέα, αφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσης των στελεχών του δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών κατασκευαστικών εταιρειών σε θέματα ποιότηατς και εφαρμογής προδιαγραφών κ.ά.

Τέλος η πρόταση του συνδυασμού “Χίος Παρόν & Μέλλον” καταλήγει με τη γενική παρατήρηση ότι θα πρέπει να περιοριστεί δραστικά το πλήθος, το εύρος και τα αντικείμενα των τομεακών προγραμμάτων των υπουργείων καθώς και οι κοινοτικές πρωτοβουλίες προς αντίστοιχο όφελος των περιφερειακών προγραμμάτων που θα πρέπει να υλοποιούνται από τους τοπικούς φορείς, που πρέπει να ενισχυθούν κατάλληλα για το σκοπό αυτό.