Αρχική Νέα Τοπικά Τρομάζουν τα “κυκλώπεια” ορύγματα στη βελτίωση του δρόμου Μερσινίδι- διασταύρωση Πιτυούς

Τρομάζουν τα “κυκλώπεια” ορύγματα στη βελτίωση του δρόμου Μερσινίδι- διασταύρωση Πιτυούς

6


Έργο διόλου εύκολο φαίνεται πως είναι οι επεμβάσεις για τις βελτιώσεις στο Τμήμα της Εθνικής Οδού Χίου- Καρδαμύλων.
Στο αυριανό Νομαρχιακό Συμβούλιο έρχεται προς συζήτηση η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και έχουν πραγματικά πολύ ενδιαφέρον οι παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα του Τμήματος Περιβάλλοντος.
Το έργο αφορά βελτιώσεις και διαπλατύνσεις του δρόμου Χίου- Καρδαμύλων από τη Μονή Μερσινιδίου μέχρι τη διασταύρωση προς Πιτυός, συνολικού μήκους 5 περίπου χιλιομέτρων.
Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, σε ορισμένες τοποθεσίες του έργου, η διάνοιξη υψηλών ορυγμάτων και η κατασκευή υψηλών επιχωμάτων προκαλούν επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, που στη νησιωτική γεωγραφική κλίμακα δεν μπορούν να θεωρηθούν αμελητέες. Ενώ η αντιμετώπιση των επιπτώσεων φαίνεται πως προσκρούει στο θέμα του κόστους (όπως διαπιστώνει και ο μελετητής).
Ερωτηματικά δημιουργούνται εξάλλου κατά πόσο επαρκούν τα προτεινόμενα από τη μελέτη μέτρα (κατασκευή βραχοπαγίδων) για την αντιμετώπιση των κινδύνων που μπορούν να προκληθούν εξαιτίας των υψηλών ορυγμάτων που θα διανοιχτούν μέσα σε ασταθείς γεωλογικούς σχηματισμούς. Σύμφωνα με τη μελέτη σε περιοχές με μεγάλη κλίση προβλέπονται ορύγματα ύψους έως και 21 μέτρα και επιχώματα ύψους έως 14 μέτρα.
Χωρίς να παρακάμπτει τα οφέλη από τη βελτίωση του δρόμου που είναι οι συνθήκες οδικής ασφάλειας, μείωση κόστους μεταφοράς, ευνοϊκές συνθήκες για τουριστική αξιοποίηση της ΒΑ Χίου και ανάπτυξη των οικισμών που εξυπηρετούνται από το δρόμο, ο μελετητής θεωρεί ότι η έγκριση της ΜΠΕ μπορεί να γίνει “υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο μελετητής μπορεί να διαβεβαιώσει (με βάση τη γεωλογική και γεωτεχνική έρευνα) ότι τα προτεινόμενα από τη μελέτη μέτρα είναι επαρκή για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των τυχόν καταπτώσεων στα σημεία που θα διανοιχτούν υψηλά ορύγματα. Όπως επίσης ότι με τα μέτρα αυτά επιτυγχάνεται υψηλός βαθμός ασφαλείας για τα διερχόμενα οχήματα.


ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ