Αρχική Νέα Τοπικά Εισήγηση υπηρεσιών Ν.Α. για το σχεδιασμό του Δ’ ΚΠΣ

Εισήγηση υπηρεσιών Ν.Α. για το σχεδιασμό του Δ’ ΚΠΣ

7


Η πρόταση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στα πλαίσια της προετοιμασίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το Σχεδιασμό του Αναπτυξιακού Προγράμματος κατά την Δ’ Προγραμματική Σύμβαση (περίοδο 2017-2013) εξέτασε κατά τη χθεσινοβραδινή του συνεδρίαση το Νομαρχιακό Συμβούλιο.
Στα πλαίσια της προετοιμασίας αυτής η Περιφέρεια είχε αποστείλει σχετικό ερωτηματολόγιο, μετά τη σχετική ημερίδα που έγινε στη Χίο στις 10 Μαρτίου, στο οποίο και τις απαντήσεις παρουσίασε ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Δημοσθένης Βούκουνας.
Στη συνέχεια παρουσιάζουμε περιληπτικά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νομού έτσι όπως οι ίδιες οι υπηρεσίες τα αξιολογούν. Ενδιαφέρον έχει ότι πρώτο μεταξύ των 10 είναι το φυσικό περιβάλλον που σε μεγάλο βαθμό έχει μείνει ανέπαφο.
        1. Το  μεγαλύτερο τμήμα του Νομού συγκεντρώνει και διατηρεί αξιόλογα φυσικά χαρακτηριστικά με σχετικά ανέπαφο φυσικό περιβάλλον, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές του Νομού,  στις Οινούσσες και στα Ψαρά.
        2. Υψηλού επίπεδου μόρφωσης και κουλτούρας ανθρώπινο δυναμικό.
3. Πλούσια πολιτιστική κληρονομιά
4. Η γεωπολιτική θέση του Νομού ανάμεσα στις αγορές της Ανατολής και της Δύσης μπορεί να αναδειχθεί σε συγκριτικό πλεονέκτημα,.
5. Σταδιακή Βελτίωση των αναγκαίων Δημόσιων Βασικών Υποδομών με την συνδρομή των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης.
        6. Ιδιαιτερότητα και μοναδικότητα στην παραγωγή και διάθεση μαστίχας.   
        7. Καλές κλιματολογικές συνθήκες που ευνοούν την διεύρυνση της τουριστικής περιόδου σε εποχές εκτός τουριστικής αιχμής.
        8. Η ύπαρξη δυναμικού ανθρώπινου στοιχείου της ομογένειας με δυνατότητα ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
9. Σημαντικό ανθρώπινο και οικονομικό κεφάλαιο από τον ενασχόληση στον Ναυτιλιακό Τομέα
10. Η παράδοση και ο δυναμισμός σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας και ιδιαίτερα του κλάδου των τροφίμων, των ποτών και των ιχθυοκαλλιεργειών.

Αντίθετα παρουσιάζοντας τις αναπτυξιακές αδυναμίες του Νομού ως πρώτο σημειώνεται ο αυξημένος δείκτης γήρανσης του πληθυσμού με ιδιαίτερο αρνητικό σημείο την αδυναμία συγκράτησης νέων.στο Νομό, όπως και ο νησιωτικός χαρακτήρας του νομού και οι δυσκολίες σύνδεσής του με την ενδοχώρα και τα υπόλοιπα νησιά της περιφέρειας. Επίσης τονίζονται η εσωστρέφεια των επιχειρήσεων, ηέλλειψη σε βασικές υποδομές του νομού με εμφανή έλλειψη στις πύλες εισόδου όπως και του ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδίου, η εξάρτηση της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας από το Κέντρο σε επίπεδο Διοίκησης, Οικονομίας και Αποφάσεων και ο κατακερματισμός του αγροτικού κλήρου, η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού, η έλλειψη υδάτινων πόρων καθιστά προβληματική την αγροτική εκμετάλλευση.

Σε ότι αφορά τώρα στο ερώτημα για τις αναπτυξιακές προοπτικές του Νομού κατά την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 τα τρία πρώτα στοιχεία είναι τα εξής:
1. Η ολοκλήρωση των βασικών έργων υποδομής τα οποία είναι ενταγμένα και υλοποιούνται στα πλαίσια κυρίως του Γ΄ ΚΠΣ
( Φράγματα, Λιμενικές Υποδομές, Νοσοκομείο, Οδικοί Αξονες , Έργα ΧΥΤΑ, Έργα Πολιτισμού – Τουρισμού , Υποδομές Αλιείας, Βοτανικός Κήπος κ.α.). 
2. Αξιοποίηση με ορθολογικό τρόπο των Φυσικών Πόρων του Νομού με γνώμονα την αειφορία και την πολλαπλασιαστική επίδραση της χρήσης τους σε όλους τους παραγωγικούς τομείς του Νομού.
3. Αξιοποίηση της αυξημένης ζήτησης για εναλλακτικές μορφές Τουρισμού, με την δημιουργία, ανάδειξη και προβολή των υποδομών για εναλλακτικό τουρισμό.