Αρχική Νέα Τοπικά Συνεδρίαση για το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ

Συνεδρίαση για το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ

7

Πραγματοποιείται σήμερα στις 12.30 μ.μ. η 2η Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθησης Βορείου Αιγαίου του Αναπτυξιακού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης “Θησέας”, στη Μυτιλήνη.
Θα εξεταστεί η προένταξη έργων, μελετών, ενεργειών ΟΤΑ και η οριστική ένταξη έργων, μελετών, ενεργειών ΟΤΑ (που αφορά τα προενταγμένα έργα με πλήρη ωριμότητα εκτέλεσης).