Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Αιτήσεις για αποσπάσεις εκπαιδευτικών

Αιτήσεις για αποσπάσεις εκπαιδευτικών

18


Αίτηση καλούνται να υποβάλλουν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να αποσπαστούν για το σχολικό έτος 2005-2006.
Συγκεκριμένα όσοι ενδιαφέρονται για απόσπαση :
1. Σε υπηρεσίες (Γραφεία) και φορείς αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ.
2. Από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή από  Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Μουσικά Σχολεία, Καλλιτεχνικά Γυμνάσια, Σ.Μ.Ε.Α. και Τμήματα Ένταξης, Πειραματικά Σχολεία, Τάξεις Υποδοχής  Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και Τ.Α.Δ., μπορούν να υποβάλουν αίτηση,  μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία ανήκουν,  από 25 Μαίου μέχρι και 8 Ιουνίου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Περιφερειακή Δ/νση εκπ/σης Βορ. Αιγαίου τηλ. 22510-48154.