Αρχική Νέα Τοπικά Ενημέρωση Περιφέρειας για Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης

Ενημέρωση Περιφέρειας για Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης

10


Ενημερωτική σύσκεψη με θέμα το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ) πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 24 Μαίου, στα γραφεία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης αποτελεί ένα μέσο αξιολόγησης των Δημοσίων Υπηρεσιών το οποίο διαμορφώθηκε από την Ομάδα Καινοτόμων Δημοσίων Υπηρεσιών που λειτουργεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην οποία συμμετέχει ενεργά η χώρα μας.


Από το 2000 οπότε και παρουσιάστηκε το ΚΠΑ για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο στη χώρα μας έχει εφαρμοστεί πιλοτικά με θετικά αποτελέσματα σε έξι δημόσιες υπηρεσίες αντιπροσωπευτικές όλου του φάσματος των βαθμίδων της δημόσιας διοίκησης.


Τις βασικές αρχές του Κ.Π.Α. ανέλυσε στα στελέχη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ο κ. Παναγιώτης Νταής, Προιστάμενος του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Βέλτιστων Πρακτικών της Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας του ΥΠΕΣΔΑΑ επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα απλό, οικονομικό και εύχρηστο μέσο αυτό-αξιολόγησης των επιδόσεων των οργανώσεων του δημοσίου τομέα το οποίο συμβάλλει αποφασιστικά στην εισαγωγή των τεχνικών διοίκησης ποιότητας στη δημόσια διοίκηση.  Ο κ. Νταής τόνισε ότι το συγκεκριμένο μοντέλο έχει σχεδιαστεί ούτως ώστε να είναι δυνατή η χρησιμοποίησή του από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στο σύνολο της υπηρεσίας ή σε ορισμένες οργανικές μονάδες ή διοικητικές δραστηριότητες αυτής με την ενεργό συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού της ίδιας της υπηρεσίας.


Να σημειώσουμε ότι η δομή του Κ.Π.Α. αποτελείται από τα εξής εννέα κριτήρια αξιολόγησης:
ηγεσία, στρατηγική και προγραμματισμός, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, εξωτερικές συνεργασίες και πόροι, διοίκηση διαδικασιών και αλλαγών, αποτελέσματα προσανατολισμένα προς τον πελάτη, αποτελέσματα για το ανθρώπινο δυναμικό, αποτελέσματα σχετικά με την κοινωνία και κύρια αποτελέσματα. Τα παραπάνω κριτήρια καλύπτουν τις βασικές πτυχές της λειτουργίας μιας οργάνωσης και εξετάζονται σε κάθε μορφή διοικητικής ανάλυσης. Τα πέντε πρώτα κριτήρια αφορούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις της αποτελεσματικής – αποδοτικής λειτουργίας μιας οργάνωσης, ενώ τα τελευταία τέσσερα αφορούν την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της δραστηριότητας μιας οργάνωσης.