Αρχική Νέα Οικονομία Πρόγραμμα για έργα ανακαίνισης εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών κτιρίων

Πρόγραμμα για έργα ανακαίνισης εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών κτιρίων

7


Το ΚΕΤΑ Βορείου Αιγαίου ενημερώνει ότι προκηρύχθηκε η Δράση 2.12.3 του  ΕΠΑΝ “Έργα ανακαίνισης και επαναχρησιμοποίησης για βιομηχανική χρήση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών κτιρίων”.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα Φυσικά και Νομικά πρόσωπα που είναι ιδιοκτήτες βιομηχανικών κτιρίων, τα οποία έχουν συνολικό εμβαδόν άνω των 3.000 τ.μ., βρίσκονται σε περιοχές που δεν απαγορεύεται η βιομηχανική χρήση, δεν έχουν χρηματοδοτηθεί ξανά γι’ αυτά την προηγούμενη δεκαετία από εθνικό ή κοινοτικό πλαίσιο και έχει παρέλθει τριετία τουλάχιστον από την  διακοπή της λειτουργίας τους. Επίσης μπορούν να συμμετέχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που βρίσκονται στη διαδικασία αγοράς των βιομηχανικών κτιρίων, εφόσον έχουν συνάψει προσύμφωνο αγοράς των κτιρίων.

Το επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να περιλαμβάνει δαπάνες για διαμορφώσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, ώστε τα κτίρια να καταστούν κατάλληλα για βιομηχανική χρήση, δαπάνες που αφορούν τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών και οι δαπάνες μελετών που αφορούν τα προηγούμενα έργα.

Ο κατώτατος προϋπολογισμός είναι 100.000 € και ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε επιχειρηματικού σχεδίου είναι 3.000.000 €.
Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 50 % του συνολικού κόστους του έργου.
Η ελάχιστη ιδία συμμετοχή είναι 25 %.
Οι προτάσεις υποβάλλονται έως τις 29/7/2005 και μέχρι ώρα 14.00 μ.μ. στη Δ/νση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Μεσογείων 119, 11526 Αθήνα, σε  1 πρωτότυπο φάκελο και 1 αντίγραφο.
Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην τοπική Αντένα του ΚΕΤΑ στον 1ο όροφο του Επιμελητηρίου Χίου (τηλ. 2271-044524).