Αρχική Νέα Οικονομία Αιτήσεις για εξισωτικές αποζημιώσεις σε αγρότες

Αιτήσεις για εξισωτικές αποζημιώσεις σε αγρότες

8

Μέχρι 30 Ιουνίου πρέπει να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους γεωργούς και καλλιεργητές οι αιτήσεις για τη λήψη εξισωτικής αποζημίωσης έτους 2005. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στους Δήμους και να λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου κάθε μία χωριστά μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.
Οι αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά την 30η Ιουνίου θα συνεπάγονται μειώσεις 1% ανά εργάσιμη ημέρα, ενώ αν υποβληθούν με καθυστέρηση άνω των 25 ημερών θα απορρίπτονται.