Αρχική Νέα Τοπικά Σύσκεψη στην Περιφέρεια για τα έργα στο ΘΗΣΕΑΣ

Σύσκεψη στην Περιφέρεια για τα έργα στο ΘΗΣΕΑΣ

6Η 2η Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθησης Βορείου Αιγαίου του Αναπτυξιακού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης “Θησέας”, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στην έδρα της Περιφέρειας Β. Αιγαίου.
Της συνεδρίασης προήδρευσε  ο Γ.Γ. Σέργιος Τσίφτης ενώ συμμετείχαν οι πρόεδροι των ΤΕΔΚ Λέσβου- Στέλιος Παυλής και ΤΕΔΚ Χίου- Μάρκος Μεννής, οι Προιστάμενοι των Διευθύνσεων Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Στέφανος Αγαπητός, της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης Γιώργος Βαθρακούλης , ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Βαγγέλης Καλαιτζής, ο Συντονιστής της Γραμματείας της Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθησης του “Θησέα” Βασίλης Νιάνιος  καθώς και ο Εκπρόσωπος του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Φώτης Λινάρδος.


Στην επιτροπή εξετάστηκαν οι προτάσεις για προένταξη έργων, μελετών και ενεργειών των ΟΤΑ που δεν έχουν εξαντλήσει το όριο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τους στο “Θησέα” . Παράλληλα εξετάστηκαν και οι προτάσεις για οριστική ένταξη  των έργων που είχαν προενταχθεί από την Κεντρική Επιτροπή  Παρακολούθησης του προγράμματος.


Στη διάρκεια της συνεδρίασης προτάθηκε από τον Γ.Γ. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και έγινε ομόφωνα δεκτή η πρόταση να πραγματοποιούνται συνεδριάσεις της Επιτροπής ανά τακτά διαστήματα ούτως ώστε να μην καθυστερεί η οριστική ένταξη έργων, που δίνει τη δυνατότητα άμεσης δημοπράτησής τους, αλλά και να δίνεται η ευκαιρία στους Δήμους που έχουν στο μεταξύ προετοιμάσει τα αναγκαία Τεχνικά Δελτία να προχωρούν στην οριστική ένταξη των έργων που κάθε φορά είναι ώριμα.


Αξίζει να σημειωθεί ότι πλέον οριστική ένταξη σημαίνει και προέγκριση δημοπράτησης των έργων κάτι που δεν γινόταν κατά το παρελθόν που απαιτούνταν ξεχωριστή διαδικασία για την προέγκριση της δημοπράτησης. Με την νέα διαδικασία απλοποιείται κατά πολύ και συντομεύεται η δημοπράτηση των έργων.


Ο κατάλογος των έργων για τους ΟΤΑ της Χίου, που εντάσσονται οριστικά στο πρόγραμμα και μπορούν να δημοπρατηθούν άμεσα έχει ως εξής:


1. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΝ-  ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΝΗΣ:   73.295,00 ΕΥΡΩ
2. ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΚΙΑΔΑΣ – ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΚΑΙ Μ.Ε.Λ. (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ):   60.000,00 ΕΥΡΩ
3. ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ:  750.000,00 ΕΥΡΩ
4. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ:  850.000,00 ΕΥΡΩ