Αρχική Νέα Τοπικά Ενημέρωση από Περιφέρεια για συνάντηση Διαχειστικών Αρχών Γ’ ΚΠΣ

Ενημέρωση από Περιφέρεια για συνάντηση Διαχειστικών Αρχών Γ’ ΚΠΣ

10


Στην ετήσια συνάντηση των Διαχειριστικών Αρχών του ΚΠΣ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 27 Μαϊου σε γνωστό ξενοδοχείο της Αθήνας μετείχε και ο Γ.Γ. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κ. Σέργιος Τσίφτης.
Στη συνάντηση που στόχο έχει την παρακολούθηση και καλή υλοποίηση του ΚΠΣ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου επελέγη να  παρουσιάσει εκ μέρους της ελληνικής πλευράς την χρήση ενός ευέλικτου εργαλείου παρακολούθησης του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου που δημιουργήθηκε και εφαρμόστηκε από τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας.
Το συγκεκριμένο εργαλείο παρουσιάστηκε από τον Γενικό Γραμματέα κ. Τσίφτη ως παράδειγμα καλής πρακτικής και έλαβε τα εύσημα από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για ένα σύστημα παρακολούθησης των έργων του ΠΕΠ  που δίνει πληροφορίες για το πρόγραμμα αλλά και αναλυτική ενημέρωση για το κάθε υποέργο. Στόχος του προγράμματος, που εφαρμόστηκε πιλοτικά στη διάρκεια του 2004, ήταν η εξυπηρέτηση του κανόνα ν+2 και η λήψη επιχειρησιακών μέτρων στην νησιωτική Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου όπου η δυνατότητα επικοινωνίας είναι δυσχερής.


Το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα επίσης να εξάγει συμπεράσματα για την χρηματοοικονομική εξέλιξη και την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου των έργων καθώς και για τις κινήσεις των λογαριασμών. Τέλος δίνει την δυνατότητα ανίχνευσης των προβλημάτων και έγκαιρης παρέμβασης από πλευράς Περιφέρειας για την αντιμετώπισή τους. 


Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος από την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας λειτούργησε ιδιαίτερα αποτελεσματικά κατά τη χρονιά που μας πέρασε. Στον προγραμματισμό για την εξέλιξη του προγράμματος στόχος είναι η δυνατότητα αποτύπωσης στοιχείων για την απασχόληση και η διασύνδεσή τους με προγραμματικά στοιχεία και πολιτικές της Ε.Ε., η τεχνολογική προσαρμογή του σε νέες εφαρμογές και η εφαρμογή project management για τα κρίσιμα έργα του ΠΕΠ.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΧάνουν οι συνοικίες τα λεωφορεία
Επόμενο άρθροΟι Κρήτες τιμούν τους ήρωες στη μάχη της Κρήτης