Αρχική Νέα Τοπικά Στη Βουλή η κατάργηση των δύο θητείων για τους Νομάρχες

Στη Βουλή η κατάργηση των δύο θητείων για τους Νομάρχες

6


Την κατάργηση του περιορισμού των δύο θητειών στην επανεκλογή των νομαρχών προβλέπει η πρώτη από τις τέσσερις τροπολογίες που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών, “καταργείται ο περιορισμός των δύο θητειών στην επανεκλογή των νομαρχών, που είχε τεθεί σε ισχύ από το ΠΑΣΟΚ και για τον οποίο έχουν εγερθεί αμφισβητήσεις συμβατότητας με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα”.


Με τις υπόλοιπες τρεις τροπολογίες διευρύνονται οι αρμοδιότητες των ΚΕΠ, εισάγεται η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην επικοινωνία των δημόσιων υπηρεσιών και εκσυγχρονίζεται η τήρηση των αρχείων τους με τη μέθοδο της αποθήκευσης με μαγνητικά, οπτικά ή άλλα προηγμένα τεχνολογικά μέσα.
Όσον αφορά στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, αυτά ενισχύονται και διευρύνονται οι αρμοδιότητές τους, λόγω και της αποδοχής που έχουν από το κοινό (σημειώνεται ότι κατά το χρονικό διάστημα Απρίλιος 2004-Απρίλιος 2005 οι επισκέψεις των πολιτών αυξήθηκαν σε ποσοστό 212%, προφανώς λόγω της επιλογής νέων διαδικασιών, οι οποίες είναι χρησιμότερες και άρα πιο ελκυστικές για τον πολίτη, αλλά και της ταχείας εξυπηρέτησης που έχουν σε αυτά).
Ειδικότερα, αποσαφηνίζεται ότι τα ΚΕΠ δεν παραλαμβάνουν απλώς τις αιτήσεις των πολιτών, διαβιβάζοντάς τις στις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά ολοκληρώνουν τη σχετική συναλλαγή αναφορικά με τις διοικητικές διαδικασίες που τους ανατίθενται, πιστοποιώντας με τον τρόπο αυτό στην πράξη τη σταδιακή μετατροπή τους σε Κέντρα Ολοκληρωμένων Συναλλαγών.
Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα επέκτασης των αρμοδιοτήτων των ΚΕΠ σε μια σειρά νέων διαδικασιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, έτσι ώστε να λυθούν τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη, όπως η πληρωμή με πιστωτικές κάρτες τελών κυκλοφορίας, λογαριασμών ΔΕΚΟ, ασφαλιστικών και αγροτικών εισφορών και εν γένει διαδικασίες που αφορούν ΔΕΚΟ.
Ακόμη, εισάγεται η επικοινωνία των δημόσιων υπηρεσιών με σύγχρονα πληροφοριακά και επικοινωνιακά μέσα, όπως η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο πλαίσιο της αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων της “Κοινωνίας της Πληροφορίας”.
Έτσι, επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, οι οποίοι δεν χρειάζεται να υφίστανται την καθυστέρηση που οφείλεται στην επικοινωνία των εμπλεκόμενων φορέων με τα παραδοσιακά μέσα. Τα έγγραφα που διακινούνται με τον τρόπο αυτό επιτρέπεται να επικυρώνονται από τον υπάλληλο της υπηρεσίας προς την οποία αποστέλλονται, οπότε έχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου.


Προβλέπεται τέλος ο εκσυγχρονισμός της τήρησης των αρχείων των δημόσιων υπηρεσιών, με τη δυνατότητα χρήσης όχι μόνο της μεθόδου της μικροφωτογράφησης, η οποία πλέον θεωρείται παρωχημένη, αλλά και της αποθήκευσης με μαγνητικά, οπτικά ή άλλα προηγμένα τεχνολογικά μέσα.
Με τον τρόπο αυτό και χώρος εξοικονομείται για τις δημόσιες υπηρεσίες και ο κίνδυνος απώλειας των εγγράφων περιορίζεται.


ΠΗΓΗ: in.gr